Kommunicera med hästar på rätt sätt

Att hästar är ouppfostrade är vanligare än många tror. Roland Bååth menar att en lösning på problemet skulle vara att lära barn umgås med hästar på rätt sätt. – Redan på ridskolan borde det pratas om kommunikation med hästar, säger Roland.

Roland Bååth har vuxit upp med djur. Han gjorde lumpen till häst och har tävlat i flera bruksgrenar med hund. Genom åren har hans intresse för kommunikation med djur vuxit sig allt starkare och idag arbetar han på att förfina och utveckla sin kontakt med dem.

– Vi människor är otroligt duktiga på att kommunicera med varandra. Även med barn, som inte har samma språkliga förmåga som vi vuxna, klarar vi av att kommunicera. Men när det kommer till djur brister det, säger Roland engagerat.

Glapp på ridskolor

Eftersom ridskolor många gånger är inkörsporten till framtida hästägande skulle Roland önska att de tänkte mer på helheten och inte enbart fokuserade på ridning och traditionell teori.

– Jag saknar övningar som handlar om kommunikation, säger han och syftar på att eleverna borde få lära sig umgås med hästar på rätt sätt.

En häst måste hela tiden undersöka vem som bestämmer och gör det genom ständiga utmaningar. Roland tror att det sällan pratas om hästars uppförande på ridskolor så elevernas möjlighet att lära sig förstå det blir mindre än vad det skulle kunna vara.

– Dessutom tar personalen på ridskolorna ofta på sig ledarrollen och rider till hästarna emellanåt. Men personalen funderar nog inte heller alltid över varför de måste göra det, säger Roland.

Inga stora förändringar

Ulf Wilken som är säkerhetsansvarig på Svenska Ridsportförbundet menar att det kan ligga någonting i Rolands sätt att resonera.

– Man kan alltid bli lite bättre och visst skulle vi kunna prata mer om kommunikation i undervisningen på ridskolan. Kanske kan vi också förbereda våra elever lite bättre på det egna hästägandet, säger han.

Men Ulf poängterar samtidigt att majoriteten av alla ridlärare idag är utbildade hippologer och att en stor del av deras utbildning handlar om samspelet mellan häst och människa.

– Och oftast lär man ju andra så som man själv fått lära sig, säger Ulf.

Hästar som testar

Roland, som till vardags är ombud för Agria Djurförsäkring, åker titt som tätt ut och besiktigar nyinköpta hästar som ska försäkras.

– En nyinköpt häst kan ha en bra uppfostran i bagaget men kommer efter en tid börja testa sin nya ägare, förklarar han.

– Hästen provar ständigt små, små saker för att se om den lyckas. Till exempel kan den börja knuffas och buffas och försöka flytta på sin ägare, vilket är hästens sätt att säga ”jag vill bestämma över dig”.

Ta en promenad

Nyblivna hundägare går ofta på dressyrkurs med sina hundar men för nya hästägare finns inte alls samma möjlighet vilket Roland tycker är synd.

– Att bara gå ut och gå med sin häst är också ett ypperligt sätt att lära känna varandra men få tar sig den tiden.

Eftersom Roland sysslat en del med hundar drar han flera paralleller mellan hund- och hästvärlden. Till exempel berättar han att hästars och hundars flockbeteenden är ganska lika, trots att hundar är rovdjur och hästar flyktdjur.

– Men av någon underlig anledning verkar många anse att hästar på något vis är mer mekaniska än hundar. Allt ska liksom bara fungera, säger han.

Ta kontakt med hästen från marken

Roland tycker det borde vara en självklarhet att lära känna sin häst från marken innan man börjar rida den.

– En erfaren hästmänniska skulle aldrig sätta sig på en häst som denna inte hade kontakt med och kunde kontrollera från marken, säger han.

Om en häst varit konvalescent under en tid, det vill säga inte gått att rida, tycker Roland att den många gånger kan bete sig trevligare mot sin ägare.

– Jag tror det beror på att ägaren då tvingats behandla hästen på ett annat sätt och på så vis fått en bättre kontakt med den.

Inte skrika och gapa på hästen

En del verkar tro att uppfostran av hästar handlar om att skrika och gapa på hästarna men något sådant hävdar Roland bestämt att det inte är fråga om.

– Det handlar om att fatta kloka beslut vilket är vad en ledare gör. Att vinna hästens respekt, vårda den och ständigt visa att du förtjänar den är bra ledarskap, avslutar Roland.

Läs Rolands guide till bättre kommunikation här.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg