Hur länge ska hästen vara på betet?

Under den senare delen av sommaren minskar närings-värdet i betet snabbt. Om betet tar slut, finns det risk att hästarna börjar äta växter som har litet näringsinnehåll eller rent skadlig inverkan på matsmältningen.

Mjölkmängden hos stona, liksom näringsinnehållet i mjölken, börjar minska då fölet nått cirka fyra månaders ålder. Många ston är då dräktiga på nytt och använder en del av näringsupptaget för sitt nya foster. Fölet riskerar en näringssvacka, vilken kan fördjupas ytterligare vid avskiljningen.

För att minska näringssvackor hos föl och växande unghästar bör man stödutfodra dem under de sista veckorna på betet. I fölens fall sker detta genom så kallad creepfeeding, det vill säga man ger fodret i en inhägnad där endast fölen kan komma in. Konsultera din foderrådgivare eller din veterinär om hur det bäst kan ordnas.

Vinterpälsen kommer i augusti

I augusti går fortfarande många hästar på bete vilket ofta täcker det extra näringsbehovet hästen har för sin pälssättning. Ett gammalt knep för att slippa alltför lurviga vinterhästar är också att börja utfodra och träna ordentligt i augusti.

Brandbesiktiga ditt stall

Låt en fackman besiktiga ditt stall ur brandsäkerhetssynpunkt. Då får du konkreta råd om hur du ska förebygga riskerna för den katastrof en eldsvåda i ett stall ofta innebär. Många gånger handlar det om enkla åtgärder som kan genomföras till låg kostnad. Kontakta Länsförsäkringar i ditt län eller Brandförsvaret i din kommun.

Samarbetsavtal med hovslagaren

Hovslagaren är en nyckelperson, du bör välja honom eller henne med omsorg. Anlita alltid en hovslagare som är godkänd av Jordbruksverket. Hornlagret hos en normal häst i måttligt arbete växer 6-8 mm per månad. Man brukar räkna med 6-8 veckor som en normal period mellan skoningarna av en ridhäst. Gör upp ett schema för skoningen i samråd med din hovslagare så slipper du onödiga dröjsmål och förebygger akutlägen.

Är ditt stallapotek fullständigt?

VVarje rutinerad hästägare har lärt sig inse värdet av ett väl utrustat stallapotek. Inför höstens ankomst bör du kontrollera att allt finns på plats.

Detta kan ingå i ditt stallapotek:

 • koksaltslösning/natriumklorid eller J2 (jod)
 • bred bomull
 • gasbindor
 • självhäftande lindor
 • sterila kompresser
 • vaddstycken
 • plåsterrullar
 • zinclimbandage
 • coldflexlinda (kyler genom avdunstning)
 • fixomull (självhäftande, luftgenomsläppande förband)
 • fick- eller pannlampa (för besiktning av såret)    
 • sax
 • brems
 • febertermometer
 • pincett
 • mjukgörande salva (till mugg)
 • vaselin
 • kylsalva till spark- och bettskador

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december