Hästar söker skydd för sol och insekter

Under vinterhalvåret är det lag på att ha ligghall eller annat skydd, om man har sina hästar ute dygnet runt. På sommaren finns inga regler om vad som gäller för beteshästar, men om hästen själv får välja så tar den gärna skydd för sol och insekter. 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har under två år forskat kring hur hästar väljer att skydda sig under sommaren. Resultaten visar att flera hästar väljer att skydda sig mot både värme och insekter, när de ges möjlighet.

I studien, som genomfördes under juli och augusti 2012 och 2013, deltog åtta varmblodiga ridhästar från Jällagymnasiet i Uppsala. Forskarna Elke Hartmann och Kristina Dahlborn från SLU studerade om hästarna valde att använda skydd när de vistades själva i rasthage, och vilket samband skyddsökandet hade med väder och förekomsten av insekter. 

Stängt skydd var favorit

I första delen av studien, under 2012, fick hästarna två olika skydd att välja på i rasthagen; ett stängt skydd med tak och tre täckta sidor, och ett öppet skydd med tak och öppna sidor. Fem av de åtta hästarna valde det stängda skyddet, under 1-6 timmar om dagen - trots att temperaturen var fyra grader varmare i det stängda skyddet. Det öppna skyddet användes nästan inte alls.

De dagar som var mer blåsiga använde inte hästarna skyddet lika ofta. Hästarna verkade också mindre besvärade av insekter när de stod i det stängda skyddet.  

Hästarna gavs tre val

Studien fortsatte under sommaren 2013, då forskarna ville hitta fler ledtrådar till varför hästarna bara använde det stängda skyddet. Åtta hästar användes då, varav sex hästar deltog även 2012.

Nu gavs hästarna tre valmöjligheter, för att kunna ta reda på vad som var viktigast för hästarna; att ha ett skydd med tak och stängd baksida, bara tak utan väggar eller en kombination av båda. Dessutom ville forskarna ta reda på om hästarna använde skydden på natten, så en övervakningskamera installerades. 

Utomhustemperaturen var i genomsnitt 20 plusgrader under dagtid, och 15 grader under natten. Även denna gång använde hästarna helst det stängda skyddet med tak under försöksdagarna, medan det öppna skyddet utan väggar nästan inte användes alls. Forskarna kunde inte se någon skillnad i användandet mellan dag och natt.

Slutsatsen blev att man kanske bör erbjuda hästar skydd även sommartid, särskilt vid högt insektstryck, så att hästarna själva kan välja.

Läs hela artikeln hos HästSverige (klicka på Veta mer uppe till höger på sidan) 

Stiftelsen Hästforskning och HästSverige

Agria Djurförsäkring är en del av Stiftelsen Hästforskning, som bildades av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samverkan med AB Trav och Galopp och Stiftelsen Lantbruksforskning. Agria bidrar varje år med medel till hästforskningen.
Gillar? 10 av 10 gillade, 5 i betyg