Forskning om lägre kortisondoser

Hälta hos häst behandlas ofta med kortisonpreparat, ett effektivt läkemedel men som också kan ge allvarliga biverkningar. Ny forskning från SLU visar nu att man kan minska dosen av kortison, men ändå få bra effekt på akut inflammation i hästens leder. 

Veterinär Carl Ekstrand har i sin avhandling tittat närmare på hur kortisonpreparatet dexametason omsätts i kroppen hos hästar, och kommit fram till att dosen kan minskas och ändå ha bra effekt på hästar med akut inflammation i en led. 

Hältor av olika slag är vanliga hos dagens hästar, oavsett om de tävlar eller bara rids på hobbynivå. Att kunna behandla halta hästar är en viktig uppgift för många veterinärer, och ofta görs det med något kortisonpreparat. Dessa läkemedel har visat sig vara mycket effektiva, men de kan också ge allvarliga biverkningar.

Lägre doser räcker

Carl Ekstrand har i sitt doktorsarbete vid SLU specialgranskat kortisonpreparatet dexametason; hur det tas upp och omsätts i kroppen, och hur effektivt det är i olika doser.

Resultaten är mycket intressanta för hästsjukvården, då de visar att preparatet ger bra effekt mot ledinflammationer i lägre doser än de rekommenderade, och samtidigt minskar risken för allvarliga biverkningar.

- Det är väl känt att kortison i höga doser och under lång tids medicinering ger biverkningar, säger Carl Ekstrand. Bland annat kan ledbrosket skadas vid upprepade ledbehandlingar. Samtidigt är en ledinflammation smärtsam och skadlig och bör behandlas.

- Läkemedlet har en fantastisk antiinflammatorisk effekt både vid akuta och kroniska skador, men för hästens skull bör träningen efter avslutad behandling om möjligt förändras, så att problemen inte kommer tillbaka, kommenterar Carl Ekstrand.

Läs mer om avhandlingen hos HästSverige

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg