Den första dagen inleddes med en föreläsning av unghästutbildaren och domaren Lars Berglund som berättade om de olika faktorerna som påverkar hästens hållbarhet och prestation.

Lars Berglund inledde sin föreläsning med orden:  ”det finns inga dåliga hästar”. Han menar att majoriteten av Sveriges ryttare faktiskt finns i amatörklasserna, så det finns ett behov även av hästar som inte har förutsättningarna för de högsta klasserna.

– Det är inte hästens fel att vi inte vet var den passar in, säger Lars.

Lars gick igenom tre huvuddelar som påverkar hästens hållbarhet och prestation: exteriör, mentalitet och yttre påverkan.

Suderbys Gård på Gotland är både Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Exteriören

Lars visade tydliga bilder på hästens olika vinklar i lederna och vilken betydelse dessa vinklar har för hopp- respektive gångartshästar. Han berättade också hur han som domare kvalitetsbedömer hästarna:

– När vi bedömer hästar så gör vi det utifrån hästen som avelsdjur, oavsett om det är en häst som är framavlad till hopp- eller gångartshäst. Det som är viktigt att poängtera är att även om hästen inte är exteriört perfekt så kan den fungera utmärkt som tävlinghäst eller hobbyhäst, säger Lars.

Mentaliteten

Trots att man till stor del separerat aveln mellan hopp- och gångartshästar så skiljer sig fysiken inte så mycket åt mellan hästarna. Lars berättade att den största skillnaden i prestation är mentaliteten.

– Det största problemet hamnar hos gångartshästar som saknar det mentala modet att ta sig över ett hinder, säger Lars.

Yttre påverkan

Även om mentaliteten nedärvs till fölet så är beteende något som fölet också lär sig från sin omgivning. Eftersom fölet är tillsammans med sin mamma, tar fölet ofta efter stoets beteende.

– Är stoet högt i rang blir ofta fölet högt i rang. Väljer stoet hellre att röra sig i trav så ser man ofta att fölet också gör det. Eftersom de inte sett något annat så beter de sig likadant, berättar Lars.

Miljön är en annan faktor som påverkar fölets utveckling och beteende. Genom att ha kuperad terräng i hagen lär sig fölet att lyfta på benen och bygga muskler. Får fölet även möjlighet att röra sig i flock så kan det lära sig av andra hästars beteende.

– När jag är på fölbedömningar utomlands händer det att man låter stoet stå i mitten av uppvisningsringen medan fölet får visa sig med en lekkamrat, som ofta är en valack, berättar Lars.  

Lars Berglund avslutade föreläsningen med att ge råd om vad som är viktigt att tänka på när man köper häst.  

– Rådfråga gärna din tränare när du går i hästköpstankar. Titta på vad hästen har för förutsättningar, vilka för- och nackdelar den har och vad du som ryttare har att tillföra.