Här kan du läsa mer om olika typer av rehab

I Ridhäst Veterinärvård kan en del av försäkringsbeloppet användas till rehabilitering som ordinerats av veterinär, om hästen har behandlats för en skada. Många återkommande skador kan undvikas om de får läka ut med hjälp av rätt rehab. Vilken typ av rehab som passar bäst skiljer sig dock från fall till fall, beroende på vilken typ av skada hästen haft, och vilken typ av häst det är.

Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria, berättar mer. 
- Det är först och främst beroende på vilken skada hästen har, men också väldigt beroende på vilken typ av individ det handlar om – det som passar den ena hästen passar inte en annan, även om det är samma typ av skada. Hästens temperament spelar stor roll, hur hästen hanterar olika typer av arbete. Som tömkörning till exempel, du behöver ha en häst som jobbar på ett bra sätt i tömmen och inte bara springer runt spänt med hög nacke och spänd rygg. Är det då någon oerfaren som inte vet hur det ska hanteras som håller i tömmen så blir det inte bra, då gör det mer skada än nytta.

Vad är rehab?

När en häst fått en skada av något slag, behandlas den oftast av veterinär. När skadan är färdigbehandlad – inte nödvändigtvis läkt, men behandlad – tillkommer rehaben, som ska göra så att läkningen av skadan blir så bra som möjligt. Att det skadade området ska blir tillräckligt starkt, elastiskt och välläkt för att kunna hålla för nya belastningar på samma nivå som tidigare, och kanske en högre nivå. Det är där rehaben kommer in – själva igångsättningen efter det akuta skedet – för att skapa förutsättningar för en optimal och total läkning av skadan, och bygga upp styrka och hållbarhet i det skadade området.

Veterinären ansvarar för rehabplanen

Det viktigaste är att rehabplanen görs upp tillsammans med veterinären, i varje specifikt fall, och att det finns ett helhetstänk. Rehabplanen ska anpassas efter hästens skada.
Rehab är en långsiktig aktivitet - inte något man gör en gång eller två och så är man färdig. Det ska finnas en långsiktig plan sträcker sig över flera veckor eller ibland månader, beroende på vilken typ av skada det handlar om.

Exempel på olika typer av rehab:

  • Stretching/massage
  • Tömkörning
  • Vattenband
  • Kinesiotejp
  • Equiband

Här kan du läsa mer om olika typer av rehab