När ska jag avmaska min katt?

Hur ofta bör man avmaska en vuxen katt?

Veterinären svarar:

En vuxen katt behöver avmaskas endast om du vet att den har mask. Om din katt är utekatt och äter mycket möss kan den behöva avmaskas regelbundet, varannan eller var tredje månad för att vara något så när maskfri. Är katten yngre än två år bör du avmaska den mot både spol- och bandmask. Den äldre katten behöver oftast bara avmaskas mot bandmask eftersom den med tiden utvecklar en slags resistens mot spolmask.

Om din katt är strikt innekatt är risken att den drabbas av parasiter mycket liten. Om den överhuvudtaget behöver avmaskas räcker det med ett medel som tar spolmask eftersom bandmask får katten bara om den äter bytesdjur.

Symtom

Ibland kan katten kräkas upp långa spolmaskar och vid analöppningen kan man i vissa fall se millimeterlånga bandmaskar. Det är dock inte alltid så att man kan se masken med blotta ögat. Andra tecken på att katten kan ha mask är diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta

Vad kan jag göra själv?

Ta helst ett avföringsprov innan om du funderar på att avmaska din katt. Försök att enbart avmaska mot den sortens mask som katten har för att minska risken för resistens hos parasiterna. På apoteket kan man numera köpa ett kit avsett för att ta avföringsprov på katten. Provet postas sedan till ett labb som analyserar provet för att upptäcka ägg från spolmask och hakmask. 

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär om du trots avmaskning ser tecken på mask, exempelvis om katten kräks upp mask eller du ser maskar i kattens analöppning. Då bör man ta reda på om och i så fall vilken typ av mask det är som katten har.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?