Åtgärder

  1. Sårskador med riklig blödning behandlas med tryckförband, så gör du
  2. Vid misstanke om fraktur, lägg stabiliserande bandage.
  3. Öppna frakturer skyddas med kompresser dränkta i koksalt.
  4. Vid misstanke om skallskador, inre skador eller frakturer bör hunden bäras
    på bår till bil för vidare färd till veterinär. Så tillverkar du en bår.
  5. Uppsök omedelbart veterinär vid sparkskador. Skador som tandskador och inre blödningar kan vara svåra att upptäcka.