Symtom på jaktödem

  • Hunden verkar onormalt andfådd och medtagen under eller efter jakt
    och vill helst stå eller sitta.
  • Hunden andas med en hävande buk och ibland sträckt hals.
  • I allvarliga fall får hunden bleka eller gråblå slemhinnor och bubblig
    vätska i nosen.

Åtgärder vid jaktödem

  1. Försök hålla hunden så lugn som möjligt.
  2. Kontakta genast veterinär för vidare vård.