Graden av brännskada hos hunden beror på skadans djup samt hur stor yta av huden som skadats. Ett bra sätt att se hur allvarlig brännskadan kan vara är att försiktigt dra i pälsen vid det skadade området. Lossnar pälsen lätt är brännskadan djup. Uppsök alltid veterinär vid allvarlig brännskada.

Säkerställ att risk för ytterligare brännskador inte uppstår innan du hjälper ditt djur, särskilt om det rör sig om en elektriskt orsakad brännskada. Ge vätska bara efter att du har konsulterat en veterinär.

Så gör du vid brännskada på hund

Vid lindrig brännskada

Symtom

 • Svedd päls, rodnad hud, smärtor, blåsor och svullnad.

Åtgärd

 1. Om det behövs så nossnara hunden.
 2. Spola det skadade området med riklig mängd kallt vatten eller lägg på en kall, våt kompress. Punktera inte brännblåsorna.
 3. Lägg på ett lätt, sterilt förband. Hunden får inte slicka på skadan.

Vid allvarlig brännskada

Symtom

 • Svedd päls, rodnad hud, smärtor.
 • Bränd vävnad, pälsen lossnar lätt på det skadade området.
 • Blåsor och svullnad.
 • Hunden visar ovilja att röra på sig.
 • Chock.

Åtgärd

 1. Om det behövs så nossnara hunden.
 2. Kontrollera andning, puls och fri luftväg.
 3. Täck det skadade området med kompress fuktad med saltlösning. Punktera inte brännblåsorna. Hunden får inte slicka på skadan.
 4. Behandla mot chock och transportera genast till veterinär.