Brännskada

Brännskador på hund
2018-12-21 Så hanterar du en hund som bränt sig. Vid brännskada på hund är det viktigt att du hanterar situationen på rätt sätt. Beroende på hur allvarlig brännskadan är ska du agera olika. Här går vi igenom vad du kan göra i al...