Område: Smådjur Om Boxsköldpadda

Vinterdvala hos boxsköldpadda De flesta boxsköldpaddor går inte i dvala i sin ursprungsmiljö. Undantaget är de amerikanska boxsköldpaddorna, samt enstaka kinesiska. Artiklar
Terrarie och miljö för boxsköldpadda Enligt den nya djurskyddslagen är minimimåtten för en boxsköldpadda på upp till 15 cm skallängd 50 dm2 dvs terrariet ska vara t ex 1 m långt och 50 cm brett. För en sköldpadda på upp till 20 cm längd är minimikravet 100 dm2. Artiklar
Bristsjukdomar hos boxsköldpadda Nedsatt aptit kan orsakas av låg temperatur eller sjukdom. Vissa boxsköldpaddor måste lockas att äta varje tugga, medan andra är ivriga på maten. Artiklar
Infektioner hos boxsköldpadda Boxsköldpadda kan drabbas av en mängd olika infektioner. Artiklar
Mat till boxsköldpadda Boxsköldpaddor är omnivorer (allätare). Under uppväxten äter de relativt mycket animaliskt material, men ju äldre de blir desto högre blir andelen vegetabilier. Som vuxna äter många vilda boxsköldpaddor nästan enbart grönfoder. Är Du osäker vilken proportion som är lagom, så kan Du alltid erbjuda hälften av dagsportionen som kött, och hälften som grönsaker. Artiklar
Olika raser av boxsköldpadda Boxsköldpaddan (eller dossköldpaddan) har fått sin svenska benämning efter förmågan att stänga igen sina sköldar helt och hållet. Tack vare ”gångjärn” på bukskölden så kan sköldpaddan sluta sig så att en angripare inte alls kan få tag i vare sig huvud eller extremiteter. Detta gångjärn saknas dock hos mycket unga individer, utan utvecklas efter 1-2 år. Artiklar
Sjukdomar hos boxsköldpaddor Sköldpaddor kan drabbas av en stor mängd olika tarmparasiter. Detta gäller dock nästan enbart viltfångade djur, eller djur som vistas utomhus sommartid. Artiklar