Malaysisk boxsköldpadda

Den malaysiska boxsköldpaddan behöver ett stort akvarium, helst 500 liter. Ca 50% av ytan bör upptas av en vattendel. Vattnet ska vara minst 20 cm djupt, så att sköldpaddan kan vända sig om den råkar hamna på rygg. Underlaget i vattendelen kan utgöras av grus eller sten. Underlaget på landdelen kan t ex utgöras av släta stenar, ”klipphällar” som sköldpaddan kan ta sig upp och sola på.

Vattentemperaturen bör hålla 26-29 grader. På land bör temperaturen vara ca 26-28 grader. Temperturen kan vara densamma året runt. För att kunna erbjuda denna varma miljö krävs att Du skaffar en vattenvärmare, termometer både för vatten och luft, samt en ljusramp över både vatten- och landdel. Över landdelen ska det även finnas UV-ljus. Akvariet måste till viss del hållas täckt för att uppnå önskad luftfuktighet, 75-90%.

För att vattnet ska hålla en god kvalitet krävs även ett vattenfilter.

Övriga boxsköldpaddor

Övriga boxsköldpaddor ska i huvudsak ha fast mark att leva på, men tillgång till en rymlig vattendel, t ex en inbyggd kattlåda, dit sköldpaddan kan gå och blötlägga sig. Vattendjup bör inte överstiga mer än ett par cm. Det måste finnas en ramp så att sköldpaddan lätt kan ta sig i och ur vattnet.

Boxsköldpaddor älskar att gräva, varför det åtminstone i någon del av terrariet bör finnas ett område med ett underlag som tillåter sköldpaddan att gräva i.

Underlaget på landdelen kan t ex utgöras av en blandning av blomjord och finkrossad bark. OBS! använd inte bark från barrträd eftersom detta innehåller skadliga oljor. Andra alternativ som underlag kan vara hö, kaninpellets (ätbart!). Läs mer om underlaget under rubriken Hygien.

Temperaturen i terrariet ska ligga mellan 25-32 grader dagtid, och mellan 20-25 nattetid. Tänk på att det inte ska vara samma temperatur i hela akvariet, utan en så kallad gradient. Det innebär alltså att ett hörn t ex kan hålla 25 grader, mitt på terrariet kan temperaturen vara 28 grader, och i andra änden kan temperaturen vara 32 grader. För att erhålla detta måste flera olika värmekällor kombineras. T ex en värmedyna eller värmekabel som ger värme underifrån, samt en ljusramp med både vanlig belysning och UV-ljus, samt en punktvärme över det varmaste stället. Tänk även på att vattnet måste hålla denna höga värme! Om inte Dina värmekällor klarar detta måste Du även ha en akvarievärmare i vattnet. Luftfuktigheten bör ligga på ca 60-70%.

Allmänt

Sköldpaddor ska aldrig lämnas lösa och utan uppsikt i huset. Att ta ut dem ur terrariet för en stund och låta dem gå omkring under noga uppsikt går bra, om Du är noga uppmärksam på eventullea faror. Plötsliga temperaturförändringar från en varm bur till ett kallt golv vintertid ska undvikas. Elektriska sladdr kan likna maskar; trappor och lösa hushållskemikalier kan vara livsfarliga.

Många sköldpaddor är skygga och behöver därför ett gömställe dit den kan dra sig undan. Har Du flera djur i samma terrarium ska det finnas gömställen åt varje individ. Gömställen bör finnas både i den varma och den svalare delen av terrariet.

Allt ljus ska släckas nattetid. Under natten bör därför en annan värmekälla finnas, t ex värmeslinga under halva buren, eller keramisk värmare, så att en varm plats skapas dit sköldpaddan kan söka sig. Buren ska inte placeras i direkt solljus, om inte en skuggig reträttplats finns tillgänglig.

De flesta sköldpaddor kommer från klimat med mycket hög ljusintensitet. De behöver alltså mycket ljus under många timmar av dygnet. Ljuset bör utgöras av en kombination av ”vanligt” ljus från glödlampor eller ljusrör, samt UV-strålning. UV-ljus krävs för att sköldpaddan ska kunna utnyttja sig av D-vitamin, och därmed kunna ta upp kalcium från fodret. Utan tillgång till UV-ljus är risken stor att sköldpaddan drabbas av en bristsjukdom som yttrar sig i missbildning av skölden. Bästa källan för UV-strålning är naturligtvis solen! I brist på tillgång till sol är någon typ av UV-ljusrör det bästa vi kan erbjuda våra sköldpaddor. Dessa ger en svag UV-strålning (2-5%) som varken är farligt för sköldpaddan eller människor i dess omgivning. UV-ljuset bör finnas på 30-60 cm avstånd från sköldpaddan och stå på 12 tim/dag. Det finns även UV-lampor, men dessa ger en starkare UV-strålning och bör inte stå på mer än 15-20 minuter per dag. Dessa fungerar som gammaldags solarielampor, och människor ska alltså undvikas att bestrålas av dessa.

Tänk på att ett UV-ljusrör bör bytas minst en gång per år och helst en gång i halvåret. Trots att de fortsätter att lysa, och alltså lurar oss att tro att de fungerar, så förlorar de ganska snabbt sin UV-strålande förmåga!

Hygien

Merparten av de sjukdomar som drabbar sköldpaddor i fångenskap orsakas av att djuret tvingas leva i en miljö med kraftig bakterieförekomst. Noggrann hygien i terrariet är den bästa sjukdomsförebyggande åtgärden!

Underlaget måste bytas ut så snart det blir fuktigt eller nedsmutsat av matrester eller urin och avföring. Tidningspapper är lättast att sköta, det kan bytas dagligen. Så kallade reptilmattor måste tvättas och desinficeras flera gånger i veckan, och torka noggrant innan de läggs tillbaka i terrariet. Bark måste bytas ut helt minst varannan vecka, och alla nedsmutsade partier avlägsnas mellan dessa totala byten. Fuktig bark utgör en mycket bra grogrund för bakterier och mögelsvampar!

Vattnet måste också hållas minutiöst rent. Så snart Du märker att vattnet är det minsta förorenat av matrester eller avföring måste allt vatten bytas. Dessutom måste vattnet ändå bytas minst en gång dagligen. Vattenbehållaren måste även desinficeras minst en gång i veckan.

För malaysiska boxsköldpaddor är vattenhygienen ännu viktigare, eftersom dessa sköldpaddor lever merparten av tiden i vattnet. För att underlätta skötseln är det viktigt att ha ett bra filter. De vanligaste filtren för vattensköldpaddor rensar dock bara ut de stora synliga smutspartiklarna. Olika mikroorganismer finns trots filtret ändå kvar i vattnet. I ett vanligt fiskakvarium elimineras dessa mikroorganismer med hjälp av ett bottenfilter under sanden på akvariets botten. I sköldpaddsakvarier är det ofta svårt att använda bottenfilter eftersom sköldpaddan gärna bökar i bottenunderlaget, och därmed ofta skadar bottenfiltret. Antingen får man därför skärma av botten med hjälp av en nätanordning, så att sköldpaddan inte kommer åt filtret, eller också får man som djurägare acceptera att vattnet måste bytas ofta. Trots användningen av ett vanligt filter måste alltså vattnet bytas helt och hållet minst en gång i månaden, och däremellan bör ½ - 1/3 av vattnet bytas varje vecka. Vattenlevande sköldpaddor kräver alltså mycket arbete för att hålla en god hygien i miljön!