Skydda hästen med säkra staket

Hästar på rymmen är hästägarens mardröm. Med all rätta – lösa hästar som kommer ut på trafikerade vägar slutar ofta illa. Men det går att förebygga med rätt staket. Här kommer tips från Rolf Byström som arbetar på Agria Djurförsäkring och tillsammans med familjen driver ett utbildningsstall för dressyrhästar och en stor ridskola i Enköping. 

Kraftiga staket av trä kombinerat med eltråd anses vara den säkraste lösningen för hagar. Men många stallägare backar för den höga investeringskostnaden och söker billigare alternativ. Det viktigaste är att ha ett helt staket som man ser över ofta. Det händer att rådjur och älg går igenom staket, att hästar äter av stolpar eller att elen av olika anledningar inte fungerar.

- Elband eller elrep fungerar ofta bra, men se till så att bandet är sträckt, helt och har fungerande el. Stolparna ska vara rejäla och sitta med 4-6 meters mellanrum, annars tyngs bandet ner av mycket snö och is under vintern. Isolatorerna ska vara av bra kvalitet så att de inte förstörs av väder och vind, tipsar Rolf Byström.

En annan viktig, men vanlig brist med elstaket, är att ha riktig jord. Tre jordspett som skarvas ihop och slås ner till 1,2 meter (frostfritt) rekommenderas för att ha fungerande el året om.

- Sätt gärna jordspetten vid stuprännor eller där det ofta är riktigt blött. Då fungerar det som bäst. Torra somrar måste man vattna vid jordspetten för att elen ska fungera, menar Rolf Byström.

Självklart behöver elaggregatet vara tillräckligt starkt för mängden tråd och vegetation och eventuella skarvar ska inte knytas ihop, utan skarvas med bleck.

Ett annat tips är att tänka på att staketet blir lägre på vintern när snötäcket kanske gör att hästen står två-fyra decimeter högre upp än på sommaren. Ta höjd för det när du sätter upp staketet!

- Tänk igenom hur stora eller små hästar du ska ha i hagen och anpassa höjden på band och staket efter det. Små ponnier lär sig snabbt att krypa under ett staket avsett för stora hästar, säger Rolf Byström.

Sommartid behöver ett elstaket röjas regelbundet från högt gräs och sly för att elen ska fungera.

Skydda hästen med säkrare staket:

  • Ett kraftigt trästaket kombinerat med eltråd är en av de säkraste lösningarna.
  • Väljer du elstaket – se till att elen fungerar, bandet är sträckt och att bandet eller repet är tillräckligt grovt och har flera ledare.
  • På vintern fungerar elstängsel sämre eftersom snön isolerar. Se till att jordspettet är nedslaget 1,2 meter (frostfritt).
  • Kontrollera hela staketet ofta.
  • Tänk på att avståndet mellan marken och staketet minskar vid stora mängder snö. 
  • Sommartid gäller det att hålla gräset i trim runt eltråden.
  • Anpassa höjden efter hästens storlek.