Är din häst stressad?

Det är inte bara människor som mår dåligt av stress. Många hästar är drabbade av psykisk ohälsa av olika grad. En stressad häst mår inte bara dåligt, den kan dessutom bli farlig för sin omgivning och fysiskt sjuk. Men hur märker du om din häst är stressad och hur kan du minska stressen? 

Vid mer långvarig psykisk ohälsa hos hästar kan symptomen vara subtila och varierande, men ett vanligt tecken är förändringar i hästens beteende.

-          Hästen kan upplevas som irriterad och arg, eller dra sig undan istället för att komma fram och hälsa. Den kan också ha svårt att slappna av i boxen eller i hagen, går runt och ger ett oroligt intryck, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Ätstörningar som förlorad aptit eller hetsätning är också tecken att vara uppmärksammad på. Även i fall där hästen äter normalt men tappar hult eller muskelatur kan stress vara en anledning.

Vara noga med hästens miljö, se till att den får sina naturliga behov tillfredställda, behandla den med respekt och erbjud en stimulerande miljö så att den inte blir uttråkad är några riktlinjer. Även hanteringen påverkar hästens stressnivå, en nervös skötare eller ryttare kan exempelvis göra hästen nervös. Det gäller att bygga förtroende hos hästen så den kan känna sig lugn.

Orsaker till stress

Tillfällig stress är inte farligt. Men om en häst ofta är stressad är det en signal på att någonting i hästens liv måste förändras. Det finns en hel del fodertillskott som tillfälligt kan lindra symptomen, men för att nå en långsiktig lösning måste man titta på orsakerna menar Karl-Henrik Heimdahl och pekar på en rad situationer:

 • Bristande hästhållning
  För lite utegång, för få fodringstillfällen, för liten stråfodergiva och brist på stimulering.
 • Sociala faktorer
  En häst som går i en oharmonisk flock där det förekommer mycket bråk och kiv hästarna emellan kan bli stressad.
 • För höga krav
  Om du ställer alltför höga krav på hästen i arbete kan det vara en orsak till stress. En häst som inte har förmågan, inte är väl förberedd för uppgiften eller fått tillräcklig träning kan må dåligt av för stor press.
 • Otydligt ledarskap
  Om du är inkonsekvent i din hästhantering och hästen inte vet vilka regler som gäller kan det verka stressande.  För en häst är det svårt att förstå varför den ibland tillåts ett visst beteende medan andra gånger blir åthutad för samma sak.
 • Tävlingssituationer
  Det kan vara väldigt roligt och spännande med tävling, men det kan också innebära en viss stress. På en och samma plats samlas många andra okända hästar, det spelas ofta hög musik och är mycket folk. En del hästar snabbt anpassar sig och bryr sig inte så mycket medan andra blir stressade.