Det finns 784 000 hundar och 1 159 000 katter i Sverige. Det motsvarar en ökning av antalet hundar med 8 procent och en minskning av antalet katter med 8 procent jämfört med den senaste undersökningen från 2006.

Antal hundar och katter i Sverige

Antal20122006FörändringFörändring %
Hundar           784 000    729 000   55 000   8 %
Katter     1 159 000 1 256 000 - 97 000 - 8%

 

Undersökningen visar en tydlig trend, antalet hundar och katter som bor i barnhushåll minskar. Nästan 70 procent av Sveriges hundar respektive katter bor i hushåll utan barn vilket är en ökning med ungefär 5 procentenheter jämfört med 2006.

Andelen barnhushåll som har hund har minskat med nära 4 procentenheter och för katt är samma siffra nästan 3 procentenheter lägre jämfört med 2006.
 

Andel hushåll med hund efter typ av hushåll, procent

Typ av hushåll20122006Förändring
Hushåll med barn 15,5 19,3 -3,8
Hushåll med en vuxen utan barn   5,7   5,3   0,4
Hushåll med mer än en vuxen utan barn 18,7 16,4   2,3

 

Andel hushåll med katt efter typ av hushåll, procent

Typ av hushåll20122006Förändring
Hushåll med barn 19,9 22,5 -2,6
Hushåll med en vuxen utan barn 8,6 9,3 -0,7
Hushåll med mer än en vuxen utan barn 23,2 21,0  2,2


Den nya statistiken visar även att antal hushåll med kanin, marsvin, hamster, mus/råtta och fågel har minskat betydligt.

Antal hushåll med djur

Djurslag20122006FörändringFörändring %
Hund 572 000 552 000   20 000    4 %
Katt 745 000 726 000 1  9 000    3 %*
Kanin   77 000   87 000 - 10 000 - 11 %
Marsvin   14 000   43 000 - 29 000 - 67 %
Hamster   25 000   32 000   - 7 000 - 22 %
Fågel   43 000   82 000 - 39 000 - 48 %
Mus/råtta     6 700   15 000   - 8 300 - 55 %

 

*Att antalet hushåll med katt ökar trots att antalet katter totalt sett minskar beror på att varje hushåll har färre antal katter i genomsnitt

SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Jordbruksverket, Agria Djurförsäkring och Royal Canin. Senast SCB gjorde en sådan undersökning var 2006.

SCB-undersökningen hittar du här