Övervikt är en stor hälsorisk även för våra husdjur och flera forskningsstudier visar att det finns en tydlig koppling mellan övervikt och diabetes. Många diabetesfall hos katt skulle därför kunna undvikas. Med samma frekvens som i Agrias statistik skulle det innebära att av Sveriges 1,3 miljoner katter behandlas årligen cirka 5 000 katter för diabetes. Till det kommer förmodligen ett stort antal odiagnosticerade katter.

En överviktig katt mår inte bra och vi mattar och hussar har all anledning att motstå bevekande ögon och jamanden efter mat. Att ge rätt fodermängd och hålla koll på kattens vikt är viktigt, fastslår Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

En katt äter ungefär tio gånger per dag och i små portioner. En risk är att man ger för mycket torrfoder - eller ger torrfoder i ”rätt” mängd men kompletterar med våtfoder och kattgodis.

Väg din katt så att du vet vad normalvikten är och ta för vana att känna igenom din katt, råder Lotta.  Du ska kunna ana revbenen samt se en midja på den korthåriga katten.

En katt tål inte att banta snabbt eller att svälta. Ta hjälp av ett djursjukhus/klinik om din katt behöver gå ner i vikt. Det finns speciella dietfoder med låg halt av kolhydrater.

Symtom som kan tyda på att katten har fått diabetes:

  • ökad urinmängd
  • ökad aptit och törst
  • glanslös päls
  • katten tappar muskler
  • på sikt - viktnedgång.

Hög risk för att utveckla diabetes har medelålders kastrerade hankatter.

Det pågår flera studier om katt och diabetes, bland annat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)