I fondens forskningskommitté finns bred och djup kompetens inom veterinärmedicin, genetik, zoologi, medicin och hälsa. Till 2016 års fördelningssammanträde fanns 26 nya ansökningar att behandla, förutom ett tjugotal ansökningar om fortsatt stöd för pågående studier och projekt. Alla forskningsprojekt som beviljats bidrag finns presenterade på fondens webbplats www.hundforskning.se, där även annan intressant forskning kring sällskapsdjur presenteras. De projekt som beviljats anslag för 2017 är:

Tillskott af coenzym Q10 till hundar med mitralisklaffsjukdom

Myxomatör mitralisklaffsjukdom är en vanlig orsak till hjärtsvikt hos hund och man vill undersöka om coenzyn Q10 kan reducera dödligheten.

Sökande: DVM, PhD Liselotte Christiansen, University of Copenhagen, Department of Veterinary Disease B.

Dvärgväxt hos Ragdoll

Dvärgväxt är ett kraftigt ökande problem inom kattrasen Ragdoll och det finns stort behov av en genanalys då sjukdomen nedärvs.

Sökande: Leg.vet. Jeanette Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kliniska Vetenskaper, Uppsala.

Prognostiskt värde av hjärtmuskelskada hos kritiskt sjuka katter

Syftet är att ta reda på om troponin I (biomarkör för hjärtmuskelskada) kan förutsäga något om prognos för kritiskt sjuka katter (med eller utan hjärtsjukdom).

Sökande: Lektor Jakob Willesen, Universitetshospitalet for Familiedyr, Frederiksberg, Danmark.

Nordiska Hundgenomprojektet

Projektet är en del av ett internationellt samarbete för att kartlägga den genetiska variationen hos hundar för att förbättra förutsättningar för identifiering av genetiska förändringar som är kopplade till ärftliga sjukdomar.

Sökande: Dr Tomas Bergström. Inst för husdjursgenetik, SLU, Uppsala.

Identifisering av gener for ataxi

Ataxi är vanligt hos norsk älghund, svart och har troligen recessiv nedärvning och nya kunskaper inom området kan bli till nytta i aveln för bättre hälsa.

Sökande: Professor Frode Lingaas, NMBU Veterinaerhøgskolen, Oslo.

Stress och livsstil – påverkas hundar och deras ägare lika?

Projektet syftar till att få en djupare förståelse mellan hund och människa då och hur långsiktig stress ömsesidigt påverkar bägge arter. Långsiktig stress är en negativ parameter i relationen människa/hund.

Sökande: Professor Per Jensen, Linköpings universitet, Linköping.

Förbättring av livskvaliteten för hundar med artros

Syftet med studien är att med rörelseregistrering av hundar med artros förbättra behandlingen med olika smärtstillande läkemedel.

Sökande: Associate professor James Miles, Universitetshospitalet for familiedyr, Frederiksberg, Danmark.

Förekomst av akut och subklinisk mastrit

Huvudsaklig målsättning är att studera orsaker och effekter av akut och subklinisk mastrit hos ammande tikar.

Sökande: Professor Lars Moe, NMBU Veterinaerhøgskolen, Norwegian University Life Science, Oslo.

Radiografisk Pelvimetri för att förutsäge dystoki hos tiker

Syftet är att med radiologisk bäckenmätning förutsäga vilka tikar som kan ha svårighet att föda normalt, vilket kan leda till minskad användning av kejsarsnitt genom avelshygieniska metoder.

Sökande: Assoc. Prof. Dr med vet Dipl ECAR Sandra Goericke-Pesch. University of CPH, Section for Reproduction and Obstetrics, Frederiksberg, Danmark.

Udvikling af et dansk sygdomsregister for familiedyr

Målsättningen är att skapa ett danskt register över husdjurens sjukdomar, som en del av diagnosregistersystemet Pyramidion som används i Sverige och Norge.

Sökande: Professor Peter Sandøe, Københavns Universitet, Institut for Produktionsdyr og Heste.