Område: Agria Om Forskningsfonden

Forskningsanslag 2017

Varje år delar Agria och SKK Forskningsfond ut omkring sju miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna med målsättning att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning inom avel, djurhälsa och djurhållning. De senaste åren har man också ökat fokus på forskning kring sällskapsdjurens betydelse för den enskilda människan och för samhället i stort.

Artiklar
Forskningsanslag 2018

Agria och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare åtta miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna med målsättning att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning inom avel, djurhälsa och djurhållning för såväl veterinärer som uppfödare och djurägare.

Artiklar
Forskningsanslag 2013 Här följer en kort beskrivning av forskningsprojekten som tilldelats medel för forskningsåret 2013. Kontakta forskaren för mer detaljerad och utförlig information. Artiklar