Område: Agria Om Forskningsfonden

Forskningsanslag 2018.

Forskningsanslag 2017

Varje år delar Agria och SKK Forskningsfond ut omkring sju miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna med målsättning att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning inom avel, djurhälsa och djur...

Beviljade forskningsprojekt för 2017 för hund och katt.

Forskningsanslag 2018

Agria och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare åtta miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna med målsättning att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning inom avel, djurhälsa och djur...

Forskningsanslag 2014

Häst Se beviljade hästprojekt här Smådjur Agria Djurförsäkrings och Svenska Kennelklubbens forskningsfond delar ut medel till 22 forskningsprojekt för 2014. Till detta har i ett särskilt avtal Agrias och SKKs forsknin...

Forskningsanslag 2013

Här följer en kort beskrivning av forskningsprojekten som tilldelats medel för forskningsåret 2013. Kontakta forskaren för mer detaljerad och utförlig information.

Hästar i vinterhage

Nya nordiska forskningssamarbeten för fler hållbara hästar

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har nu beslutat om tilldelning av anslag vid årets utlysning. För 2019 får åtta nya forskningsprojekt ta del av medel, varav fyra är samarbetsprojekt mellan universiteten i Sverige och N...

Forskning för hästars hälsa.

80 år av forskning för friskare, hållbara hästar

Agrias forskningsfond har sedan år 1938 fördelat medel till hästforskningsprojekt. Forskningsfonden bildades på initiativ av bolagets dåvarande vd Wilhelm Virgin, i samband med hans 50-årsdag. Under åren har hundratal...

Forskning för katters hälsa.

Forskning till nytta för katternas hälsa

Vilken gemensam nämnare har forskning om vaccin för FIP, diabetes och fetma på katt, ledåkommor och tandsmärta? De är alla finansierade via Agrias forskningsfond, som nu firar 80 år.

Forskning för hundars hälsa.

80 år av forskning för friskare, hållbara hundar

Agrias forskningsfond har sedan år 1938 fördelat medel till hundforskningsprojekt. Forskningsfonden bildades på initiativ av bolagets dåvarande vd Wilhelm Virgin, i samband med hans 50-årsdag. Under åren har hundratal...

Forskning för lantbruksdjur.

80 år av lantbruksforskning för friskare, hållbara djur

Vad har forskningsprojekt om svininfluensa, lymfadenos hos nötkreatur och rörelsestörningar hos galtar gemensamt? De har alla fått stöd från Agria forskningsfond som startade redan år 1938 med lantbruksdjuren i fokus.

Miljonanslag till forskning för friskare sällskapsdjur

Vad har studier i förbättrad hälsa hos trubbnosade hundraser, hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa och mag-tarmcancer hos katt gemensamt? De är exempel på forskningsprojekt som har beviljats med...

1 / 2

Visa innehåll