Område: Lantbruk Om Antibiotika

Antibiotikaresistens - Ett globalt hot! Antibiotikaresistens är ett stort globalt hot mot både folkhälsan och djurhälsan, samt mot hela den moderna hälso- och sjukvården. I Sverige har vi ett gott läge jämfört med många andra länder, men med en ökad rörlighet av människor, djur och livsmedel blir åtgärder för att begränsa antibiotikaresistens allt viktigare. Artiklar
Ingen MRSA hos svenska avelsgrisar MRSA-bakterier, blir allt vanligare inom humansjukvården. Glädjande statistik visar nu att användningen av antibiotika inom djursjukvården, vilket påverkar förekomsten av den resistenta bakterien, gick ner 2011. Artiklar