Frasbrand har fått sitt namn efter de kliniska symptomen, då det bildas frasande svullnader under huden på smittade djur. Sjukdomen har ett snabbt förlopp med nedbrytning och gasbildning i muskelvävnaden, kraftig spridning av bakteriegifter i blodet och mycket hög dödlighet.

Genom att ha god tillsyn av djuren, ge mineralfoder på betet samt undvika jordinblandning i fodret kan man minimera riskerna för smitta. Den som ska släppa nötkreatur på bete i områden med tidigare frasbrandsfall bör vaccinera alla förstagångsbetande djur före betessläpp.

Symptom

Det är vanligt att djuren hittas döda på betet eller i stallet, utan att ha visat några symptom. Djuren ligger ofta på sidan med ett bakben stelt utsträckt på ett onaturligt sätt.
Vid lindrigare fall kan djurets symptom börja med hälta på ett bakben, och svullnad som först är varm och öm men sedan övergår till att bli kall och bedövad. Det bildas ofta gas i muskelvävnaden.
I många fall utvecklas sjukdomen snabbt, med kraftigt påverkat allmäntillstånd, feber, hög puls och fodervägran. Djuren dör oftast inom ett dygn efter de första symptomen.

Hur smittas djuret?

Frasbrandsbakterierna finns i gödsel och jord - sporerna kan överleva i jorden under flera år. Nötkreaturen smittas när de får i sig bakteriesporer från marken på betet. Det finns även vissa utbrott av sjukdomen på grund av jordkontaminerat ensilage.
Sjukdomen behöver inte bryta ut i samband med att djuret får i sig bakteriesporerna utan dessa kan ligga vilande i djuret. När gynnsamma förhållanden uppstår, aktiveras sporerna och djuret blir sjukt.

Behandling 

Vid ett sjukdomsutbrott bör samtliga djur flyttas till ett nytt bete och vaccineras. Om symptomen upptäcks tidigt kan behandling med bensylpenicillin ha effekt.

Förekomst

Sedan 2001 har fall av frasbrand endast rapporterats i Götaland. Det är vanligt med utbrott av sjukdomen, där ett antal djur drabbas inom några dagar. Frasbrand förekommer oftast hos ungdjur på bete, men också hos både yngre och äldre djur samt på stall. Under 2017 rapporterades 24 fall av sjukdomen, där merparten av de drabbade djuren fanns i Skåne.

Källa: SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt