Agria avsätter 1,4 miljoner kronor till lantbrukets djur

Foto: Karianne Widsell

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får ta del av de 1,4 miljoner kronor som Agria Djurförsäkring fördelar tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning.

Två forskargrupper har beviljats medel från Stiftelsen Lantbruksforskning till nya projekt som ska bidra till en mer hållbar nötkreaturshållning och bättre djurvälfärd.

I Agria Djurförsäkring nya samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning avsätts årligen en del av premieintäkten till forskning om lantbrukets djur. Målet är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador.

- Nötkreatur som har problem med ben och klövar står för 37 procent av skadekostnaderna för enskilt försäkrade djur och drabbar många unga tjurar. Genom att upptäcka tjurar med ledåkomma kan man minska lidande och öka djurvälfärden på sikt, säger Pekka Olsson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Upptäcka ledåkommor hos avelstjurar

I det ena projekten ska forskare vid SLU och SVA genomföra en pilotstudie för att utveckla och utvärdera en diagnostisk ultraljudsmetod för ledåkommor hos avelstjurar. Målet är att metoden ska bli ett redskap för utvärdering av ortopedisk hälsa som kan läggas till existerande hälsoundersökning av avelstjurar. Genom att upptäcka tjurar med ledåkomma kan de exkluderas från fortsatt avel med mindre lidande som resultat.

Räfflade golv för att undvika halkolyckor

I det andra projektet ska forskare vid SLU och Växa Sverige använda sensorteknik, 3D-teknik och höghastighetsfilmning med reflekterande markörer i ett rörelselabb för att undersöka hur olika varianter av rillning – räfflor i golvet – påverkar nötkreaturs risk att halka. Halkiga golv ökar risken för fallolyckor som kan orsaka traumatiska skador, med försämrad fertilitet hos mjölkkor som följd eller i värsta fall med dödlig utgång.

- Båda projekten kommer att bidra till bättre djurvälfärd och dessutom till förbättrad konkurrenskraft för lantbrukaren säger Kjell Malmlöf, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

Nya projekten som tilldelats medel för 2017

”Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras”,  Kerstin Hansson, SLU

”Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på betonggolv?”,  Christer Bergsten, SLU

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg