Moderator Rasmus Troedsson, affärsstrateg på häst och lantbruk, inledde med orden att vi inte ärver jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn, innan frågebatteriet gick vidare till panelen.

Line Strand arbetar på Hushållningssällskapet i Uppsala och är en av initiativtagarna till Gradvis.

Line, du har arbetat med klimatanpassning i många år, vad ser du att vi har framför oss?

- Fram till 2040 kommer temperaturen att öka med i medeltal cirka 2 grader. Redan idag har vi ökningar med mellan 1-1,5 grader. Förändringarna går snabbt nu.

Christian Negedanck arbetar på Högesta och Christinehof, gårdar som återkommande tar sig an spännande utmaningar och hittar nya vägar framåt.

Christian, ni jobbar med förvaltning, hur förbereder ni inför klimatförändringen?

- En av de viktigaste delarna är vatten. Hur kan vi använda våra våtmarker för att buffra upp vatten när det regnar mycket? Jag skulle säga att dränering är eftersatt överlag, och det handlar om en stor investering men som också är nödvändig.  Vi ser också att åkermarken minskar varje år, jag tycker vi ska bli bättre på att sköta och vårda den marken vi har.

Att kombinera kunskap om biologi, mekanik, digital teknik med ekonomi är vägen fram.

Line, du har tittat på förutsättningar för olika delar av landet. Hur ser det ut?

- Det handlar om vissa områden som kommer att bli mer utsatta utifrån sina utmaningar, men att vatten är grundläggande.

David Varverud, en av grundarna av Energifabriken som bland annat fokuserar på fossila bränslen och ligger i Lindköping.

David, hur ser det ut för er på Energifabriken?

- Vi är tre familjer som såg att det vi gjorde för kollektivtrafiken med fossil fria bränslen också kan användas på våra gårdar. Att kunna odla ekologisk och fossilfritt på gårdarna har gett oss olika insikter och erfarenheter.

- När det gäller energifrågan måste jag betona att vi inte har lyxen att kunna säga nej till något alternativ. Vi odlar mycket raps och det finns ett enormt behov, men vi kommer att behöva alla energialternativ som finns. Även om vi skulle odla raps i hela landet så skulle det bara täcka 5 % av det totala behovet. 

David, era odlingar, nakenkorn och quinoa? Vad har ni för mål?

- Det har mer varit en nyfikenhet och experimentlusta. Vi har bland annat odlat höstvete fossilfritt. Alla företag har nog produkter som med en extra twist kan göra det mer spännande för konsumenter.

Line, har du ett avslutande medskick till publiken?

- Jag måste säga att markvård, markvård, markvård är jätteviktigt.

Christian, ditt bästa tips?

- Ta hand om vår jord. Vi importerar väldigt mycket, men vi har så mycket att vara stolta över. Varför kan vi inte producera mer? Vi lägger ned mark istället för att odla den. Var stolta över att vara svenska lantbrukare och ta tillvara på möjligheterna.

Och David, ditt medskick?

- Titta på din gård för att se var kan jag gå före och ta en marknad som redan finns? Det kan handla om att vara den enda i kommunen som erbjuder fossilfri snöröjning eller odlar jordgubbar fossilfritt.