Här kommer några tips inför sommaren till dig som är ny som fårägare:

  • Avvänj lammen vid ca 100 dagars ålder genom att flytta dem utom hör- och synhåll för tackorna. Håll bagg- och tacklamm separat eftersom de stressar varandra när de börjar bli könsmogna.
  • Ta träckprov från 5-10 lamm i samband med avvänjningen och avmaska vid behov. Följ upp att avmaskningen fungerat genom att ta ett nytt prov efteråt. Var noga med att sedan flytta lammen till näringsrika och parasitfria beten.
  • För att veta att lammen har tillräckligt med bete och att parasitstatusen är bra kan du väga lammen med cirka en månads mellanrum. De ska växa minst 250 gram per dag. Tillskottsutfodra vid behov.
  • Tackorna kan gå kvar i hagen de gick med tillsammans med lammen eller flyttas till ett nytt magert bete till exempel ett skogsbete. Passa på att kontrollera tackornas juver och tänder. Tackornas parasitstatus kontrollerar du bäst genom att ta träckprov innan betessläpp. 
  • När stallet står tomt är det också ett bra tillfälle för att göra en årlig rengöring. Gödsla ut och tvätta gärna med högtryckstvätt och låt sedan stallet stå tomt 1-2 månader.

Läs gärna Länsstyrelsen i Västra Götalands ”Fåråret -  en liten handbok för dig som har får” som går att hitta på nätet.