Hej Patrik, kan du berätta lite om vad showmanship är och hur det går till?

Showmanship handlar om att presentera sitt djur på bästa sätt, något som kräver stor förståelse och ett fint samspel med sitt djur. Enkelt beskrivet kan man säga att du måste bli ett med ditt djur. Att visa i showmanship innebär att du måste förbereda ditt djur på bästa sätt, både när det kommer till själva visningsmomentet och även hur ditt djur presenteras visuellt. Djurets exteriör bedöms inte under en visning, men däremot blir du bedömd på hur exteriören presenteras. Det innebär att du måste känna till ditt djurs styrkor och framhäva dessa på bästa sätt, samtidigt som djurets svagheter döljs och inte är uppenbara för domaren. Därefter krävs det förberedelser för att lyckas presentera djuret på det sätt du vill - djuret ska tvättas, klippas och stylas för att bli perfekt, säger Patrik Gustafsson.

Själva visningsmomentet går till som så att djuret presenteras inför domaren i en visningsring. Att göra ett bra visningsmoment kräver även detta mycket förberedelsearbete, för att lyckas krävs att djuret och visaren blir ett och vet exakt var de har varandra. Som visare ska du kunna känna direkt om ditt djur är på väg att reagera på något så att detta går att undvika, dels så att inga farliga situationer uppstår men också för att undvika en dålig presentation.

Hur bedöms djuren?

Bedömningen kan bestå av flera olika delar men några exempel är:

 • Är styrkorna framhävda och svagheterna svåra att hitta?
 • Visas djuret på ett lugnt, tryggt och säkert sätt?
 • Presenteras djuret med stolthet? Utstrålar visaren att han eller hon har världens bästa djur?

Under visningen brukar domaren röra sig runt i visningsringen vilket hela tiden innebär att visarna måste anpassa sig så att de inte döljer eller hämmar sitt djur och domarens bedömning. Domaren brukar generellt först titta på alla som går på ring runt domaren, därefter är det vanligt att domaren begär olika saker från visarna och deras djur. Sådana exempel kan vara följande:

 • Backa
 • Gå sicksack mellan övriga ekipage.
 • Gå längs med en rak linje, för att se hur djurets gång presenteras.
 • Uppställning på spåret med öppen sida mot domaren.
 • Uppställning på mittlinjen med parallell benställning.

Hur väljer du ut vilka djur du vill visa? 

När jag väljer djur för showmanship så utgår jag mycket från att det ska vara i grunden ett djur med god exteriör, därefter ska djuret vara lugnt och tryggt i sig själv för att kunna presenteras på ett säkert sätt, och ett sätt som utstrålar stolthet. Jag som visare tycker att det är viktigt att vara stolt över mitt djur och vill känna att jag går runt med världens bästa djur.

Det är också viktigt att djuret inte är för stort eller för litet för dig som visare, och att du känner dig trygg med det, vilket framförallt är viktigt när det ska väljas djur bland tjurar och kor. Djur är oerhört duktiga på att känna av hur du som visare mår och känner, både på gott och ont, vilket är något som ska utnyttjas som en fördel och inte en nackdel, avslutar Patrik Gustafsson. 

Mina utgångspunkter när jag väljer djur:

 • God exteriör.
 • Ett lugnt och självsäkert djur som är trygg i sig.
 • Ett djur jag känner att jag kommer kunna vara stolt över
 • Ett djur jag kan bli ett med.