Konferensen, som anordnades för tjugonde gången i ordningen bjöd på många intressanta föredrag och föredragshållare. En röd tråd som gick genom hela konferensen var att man ska tänka efter noga före en om- eller nybyggnad, så man inte bygger på sig problem. Vilka vägar ska djuren ta i stallet, hur löser man frågan med smittskydd, hur fyller man det nya stallet med rätt djur och vid vilken tidpunkt? Och inte minst, hur ser vi till att djuren håller sig friska?

Under de två dagarna var det också flera föredrag om foder. Bland annat talades det om vikten att packa ensilaget i plansilon rätt och hur man täcker på bästa sätt för att förlusterna ska bli så små som möjligt.

En glädjande nyhet var att Sverige nu är fritt från sjukdomen BVD, vilket firades med tårta. 1993 fanns sjukdomen i hälften av alla nötkreatursbesättningar, så året därpå startade därför ett bekämpningsprogram som har varit mycket lyckosamt. Här har Agria haft en aktiv roll i bekämpningen av sjukdomen då våra kunder har fått slaktbidrag för kroniker som har slaktats. Programmet har dessutom bidragit till att Sverige nu är en av världens länder med lägst antibiotikaförbrukning.

Här hittar du mer information om konferensen.