Gör så här om katten har svårt att andas

  • Kontakta veterinär omgående.
  • Försök undvika stress. Håll dig själv och katten lugn.
”Att inte få luft är gravt ångestskapande men ytterligare stress försämrar syresättningen ännu mer. Många gånger är det minst stressande för katten att få sitta själv i en rymlig bur utan insyn, se dock till att ventilationen är god och att katten inte blir för varm.” Klara Lundh Ringborg, leg vet.

Symptom på andningssvårighet hos katt

En katt som har svårt att andas kan ligga på bröstet eller sitta upp för att underlätta andningen. Katten får ta i med bukmuskulaturen och vidgar nosborrarna för att få in och ut luft ur lungorna. Ibland i grava fall sitter katten och andas med öppen mun. Symptomen kommer ofta smygande, men kan även debutera akut. Det är aldrig normalt att höra din katts andetag.

Katt som hässjar

Observera att katter som blir stressade vid exempelvis bilresa eller hos veterinär kan hässja, det vill säga andas med öppen mun men det innebär inte nödvändigtvis att den har andningsproblem. Katten bör dock få tid på sig att lugna ner sig, för att senare möjliggöra utredning om annan sjukdom ligger bakom.

Orsaker till att katten får svårt att andas

Orsaker till andningssvårigheter kan vara hjärtproblem, infektioner, missbildningar, olycksfall med mera. Medfött trånga nosborrar och en kort och trång noshåla påverkar andningen och en brakycefal/kortnosig katt tar till munandning fortare än andra katter.