- Vi tar hand om katter i nöd, katter som blivit övergivna, som förlorat sin husse eller matte eller som ingen bryr sig om, säger Anna.

När katthemmet får tips om en hemlös katt som de har plats för, åker de ut och fångar in katten. Ibland kan infångandet ta lång tid, speciellt om katten är förvildad. Katten fångas in med hjälp av en fälla. Madeleine berättar:

- Vi åker ut till platsen och har med oss en fälla som vi lägger ut mat i. När katten smugit sig in i buren så fälls en lucka ner och vi kan ta med oss katten. Ibland går det fort, men i vissa fall får vi sitta ute och vänta hela natten.

 

Madeleine med katten Morris

Dagarna på katthemmet är fulla av arbete. Anna berättar:

- Vi börjar med att titta igenom katterna och medicinerar de som behöver det. Sedan är det städning fram till lunch. Efter lunch har vi telefontid, svarar på mail, hämtar och lämnar katter. Vi för också loggbok om vad som hänt under dagen, och använder även ett journalsystem som hjälper oss i det dagliga arbetet.

 

Anna rengör Frasses öron

- Det är inga problem att fylla dagen med arbetsuppgifter, säger Anna och ler. Men volontärerna som hjälper oss är en stor del i arbetet. Utan dem hade det inte gått!

 

Öronrengöring är en del av arbetet

Eftersom katthemmet drivs av en ideell förening finansieras det med hjälp av gåvor och donationer. Det som driver Anna och Madeleine är möjligheten att få rädda katterna:

- När man ser hur illa de far och hur sjuka och skadade de är så vill man bara hjälpa dem. Det räcker med att se det en gång, säger Anna.


Vill du bli volontär? Ansök på Föreningen Djurhjälpen