Svenska katter lever allt längre

Katterna i Sverige lever allt längre enligt en färsk Novusundersökning. Dessutom blir antalet katter i Sverige fler – nu finns ungefär 1 441 000 katter i hushållen.

SKK har tillsammans med Agria Djurförsäkring och djurmatsföretaget Royal Canin låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor kring sällskapsdjur till närmare 4 500 svenskar. Enligt undersökningen blir både katterna och hundarna i landet äldre än förut. Liknande undersökningar har gjorts tidigare och trenden är tydlig sedan 1998.

Försäkringar och veterinärvård anledningen

Orsaken till att katterna blir äldre tror man delvis är att fler katter har veterinärvårdsförsäkring. Att veterinärvården blivit bättre, så att många sjukdomar går att behandla, spelar också in. År 2017 har knappt hälften av katterna och nio av tio hundar en veterinärvårdsförsäkring. Det är unikt. Inget annat land i världen har så många försäkrade hundar och katter.

-          Antalet försäkrade djur i kombination med förbättrad veterinärvård gör förmodligen att fler katter och hundar lever längre och friskare liv, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef Sällskapsdjur hos Agria Djurförsäkring.

Vanligt med katt i hushållet

Husdjur i någon form finns enligt undersökningen i så mycket som 34% av de svenska hushållen. Allra vanligast är att ha en katt, som finns i 20 procent av hushållen, medan det finns hundar i 15 procent av hushållen.

Vid jämförelsen mellan undersökningarna 2012 och 2017 visar resultaten på tydliga trender att hundarna blir fler och äldre, även om skillnaderna inte är statistiskt säkerställda.Undersökningen är genomförd med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuerna genomfördes under perioden 23 maj – 13 juni 2017 med en deltagarfrekvens om 63 %.
Gillar? 2 av 2 gillade, 5 i betyg