Finns det en koppling mellan torrfoder och diabetes?

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt riskfaktorer hos katt och kommit fram till att det kan finnas en koppling mellan vilket foder katten äter och risken att drabbas av diabetes. Men än behövs mer forskning för att kunna avgöra detta säkert. 

Diabetes vanlig sjukdom bland katter

Många katter drabbas av en typ av diabetes som liknar människans typ 2-diabetes. Hos människor är övervikt och brist på motion faktorer som ökar risken att drabbas av sjukdomen. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt riskfaktorer för diabetes hos katt genom en web-baserad enkätundersökning.

Riskfaktorer hos katter

Man kom fram till att övervikt är en viktig riskfaktor för diabetes också hos katt. Innekatter var drabbade i högre grad än utekatter, vilket troligen beror på att innekatter är mer inaktiva. Att ha ett glupskt ätmönster, det vill säga att helt enkelt vara matglad, var också associerat med en högre förekomst av diabetes.

Koppling mellan torrfoder och diabetes

Hos normalviktiga katter kunde forskarna se att katter som åt mestadels torrfoder oftare drabbades av diabetes än katter som åt främst blötmat. Det är ännu för tidigt att säga om torrfoder verkligen är inblandat i sjukdomens utveckling, men forskarna anser att fyndet är intressant och behöver undersökas vidare.

Genom att identifiera möjliga riskfaktorer för diabetes hos katt hoppas forskarna på sikt att förebyggande åtgärder kan sättas in i tid för att förhindra att sjukdomen utvecklas.

Läs mer om forskningen här 

Gillar? 8 av 12 gillade, 3,3 i betyg