En katts hjärta består precis som en människas av två kammare och två förmak. Dess uppgift är, förutom att upprätthålla kattens liv, att låta höger sida ta emot syrefattigt blod från kroppen och skicka det till lungorna samt att låta vänster sida ta emot syrerikt blod från lungorna och pumpa ut det i kroppen.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en hjärtsjukdom som först upptäcktes hos människa på 1950-talet och senare även hos katt på 1970-talet. Sjukdomen innebär att den vänstra hjärtkammaren, blir förtjockad. Förtjockningen leder i sin tur till att hjärtmuskeln blir stelare och inte kan slappna av ordentligt och att den måste jobba hårdare.

– Det blir helt enkelt en ond cirkel, förklarar Mia.

Symtom på HCM

De symtom på HCM som en vanlig kattägare kan se är svimningar, trötthet och förändrad andning så som flåsande med öppen mun och bukandning.

– Ofta kommer sjukdomen smygande och eftersom katter är bra på att dölja att de mår dåligt söker många kattägare hjälp i ett mycket sent stadie av sjukdomen.

Uppfödare kan dock upptäcka sjukdomen tidigare då de ofta tar sina avelsdjur för HCM-scanning.

– Vid ett ultraljud av hjärtat tittar man efter en förtjockad hjärtmuskel, förstorat förmak och vätska i hjärtsäcken. Veterinären vill också se hur hjärtat beter sig i avslappningsfasen.

– Det krävs mycket erfarenhet för att göra ett tillförlitligt ultraljud på katt och därför är kostnaden tyvärr ganska hög, förklarar Mia.

Ärftlig sjukdom

HCM är en genetisk sjukdom vilket innebär att den nedärvs. Hur nedärvningsmönstret ser ut är dock komplext och varken veterinärer eller forskare vet allt kring det ännu.
– I januari 2004 initierade Main Coon-klubben ett screeningprogram för katthjärtan och svenska uppfödare är mycket duktiga på att delta i det.

Screeningprogramet tillsammans med ”hjärtgrupper” bestående av veterinärer och hälsoprogram bland uppfödare har gjort att Sverige ligger långt framme vad det gäller hjärtsjukdomar hos katt.

– Det som är viktigast med programmet är att förhindra spridning av sjukt anlag och undersöka sjukdomsfrekvensen inom vissa linjer. Samt att fastställa att avelsarbetet går framåt.

På senare tid har det även kommit DNA-tester för HCM men de ska endast ses som en vägledning.

– I DNA-testet tittar man efter genmutationer som orsakar HCM och för katt har man ännu bara funnit några få. Det kan jämföras men människa där man hittills funnit runt 400 olika mutationer och troligtvis är det något liknande för katt, säger Mia.

Behandling av sjukdomen

Katter av alla raser och åldrar kan drabbas av HCM. Vanligast är sjukdomen dock bland medelålders katter på 3-8 år. Hanar är också mer drabbade än honor.

– Det finns också en hel del raser som har avelsprogram mot HCM.

Tyvärr finns inga mediciner som förebygger  HCM utan behandling sätts ofta in i den akuta fasen och  består då av syrgas, vätskedrivande och  i vissa fall lugnande.

– Förr satte veterinärer ofta in betablockerare och calciumantagonister  men efter diskussioner kring huruvida effekterna av dessa mediciner är positiva eller inte har man blivit lite mer restriktiv med det och de används endast i vissa fall, där man anser att de kan ha en gynnsam effekt, berättar Mia.

Följdsjukdomar till HCM

Risken att drabbas av följdsjukdomar till HCM finns.

– Den värsta av dem är ATE (Arteriell Thromboembolism) vilket är detsamma som blodpropp. Blodproppen leder till akut förlamning eller hälta på bakbenen och tyvärr är dessa proppar väldigt svåra att lösa upp.

Katten lider oerhört av ATE och får ofta panik när den inte kan röra sig.

– I de flesta fallen brukar jag därför rekommendera avlivning med undantaget om symtomen är lindriga för då kan man prova att sätta in blodförtunnande medicin.

Kan leva fullgott liv

Viktigt att komma ihåg är dock att diagnosen HCM inte behöver betyda världens undergång.

– En katt utan symtom på att vara sjuk har en medelöverlevnad på 3-5 år efter diagnos och kan leva ett fullgott liv. Och ofta uppnå en helt normal levnadsålder.

Allt eftersom vi lär oss mer om sjukdomen utökas även dessa tider. Just nu pågår tillexempel forsking om nya mediciner och man tittar också på ifall tittskott av fiskolja och vissa proteiner har någon effekt.

– 1987 upptäckte forskare att brist på taurin kan ge en annan hjärtsjukdom kallad DCM så numera är det till exempel lagstiftat att all kattmat måste innehålla taurin.

Avelsrekommendationer

Tills vi vet mer om sjukdomen rekommenderas alla uppfödare att inte använda katter med diagnosticerad HCM i avel. Vid tvetydiga scanningresultat (equivocal) rekommenderas ett nytt test innan avel för katter som testats innan de är två år. För äldre katter som fått bedömningen ”equivocal” är det viktigt att använda en helt fri partner.

– För alla katter som ska gå i avel rekommenderas en första undersökning vid ett års ålder och därefter årligen upp till tre års ålder. Sen igen vid fem år och vid gränsfall eller om katten har släktingar med HCM igen vid 8 år, avslutar Mia.