Agrias Telefonveterinär

Gruppbild med Agrias telefonveterinärer. Här är några av Agrias elva telefonveterinärer.

Är du i behov av sjukvårdsupplysning för ditt djur? Agrias Telefonveterinär är djurens egen sjukvårdsupplysning där legitimerade veterinärer svarar på akuta frågor kvällar och helger. 

När kan jag kontakta telefonveterinären?

Agrias Telefonveterinär kan du kontakta vid akut sjukdom/skada eller vid akuta sjukdomssymtom på kvällar och helger. OBS! Telefonveterinärerna kan inte svara på frågor som rör försäkring.

Agrias Telefonveterinär

0900-100 51 61Tjänsten är gratis för alla Agriakunder. Övriga betalar 250 kronor. Operatörens normala samtalsavgifter tillkommer.

Öppettid vardagar 16.00-24.00
Öppettid helger 07.00-24.00

Exempel på akut sjukdom/skada

  • Misstanke om förgiftning
  • Kräkning/diarré
  • Bitskada
  • Ögon - ex. kniper med ögat, rinnande ögon, missfärgning eller rodnad ögonslemhinna
  • Öron - ex. klåda runt huvud/öron, avvikande lukt från örat, sekret i hörselgång, djuret håller huvudet snett
  • Urinträngningar
  • Vinglighet
  • Kramper
  • Hälta
  • Påverkat allmäntillstånd
Åk alltid direkt till veterinären när ditt djur har andningssvårigheter, inte kan kissa, har svullen mage, vid förlamning eller ormbett.


Sedan 1990 har Agria en sjukvårdsupplysning för djur, dit alla djurägare kan ringa för att få råd av veterinärer under kvällar och helger. Många gånger kan ett kvalificerat råd per telefon hjälpa dig att avgöra om ditt djur behöver akut vård eller inte, och hur sjukdomen kan behandlas.

Alla djurägare är välkomna att ringa Agrias Telefonveterinär - oavsett var du har din försäkring.

Bli uppringd

Agrias Telefonveterinär bemannas av elva legitimerade veterinärer. Om jourhavande veterinärer är upptagna har du möjlighet att knappa in ditt telefonnummer - då blir du uppringd inom en timme.

Alla djurägare är välkomna att ringa djurens sjukvårdsupplysning - oavsett var du har din försäkring!

OBS!

Du kan inte ringa telefonveterinären från mobilt kontantkort, hemligt nummer eller från en telefon som är spärrad för betalsamtal.