Om du är missnöjd med Agria

Är du missnöjd med något i hanteringen eller hur du blivit bemött, från första kontakten till avslutandet av din försäkring, vill vi gärna att du berättar det för oss. Om du är missnöjd med den veterinärvård ditt djur fått bör du i första hand vända dig till den klinik du besökt.

Missnöjd med bemötandet eller hanteringen?

Om du är missnöjd med något i hanteringen eller anser dig ha blivit dåligt bemött, från första kontakten med oss till avslutandet av din försäkring, så vill vi gärna att du berättar det för oss genom att ringa oss på telefonnummer 0775-88 88 88 eller kontakta oss på annat sätt.

Läs mer om vad du kan göra om du är missnöjd med bemötandet

Missnöjd med beslut i ditt skadeärende?

Om du inte är nöjd med den bedömning vi har gjort av ditt skadeärende, har du möjlighet få ditt ärende omprövat.Vänd dig i första hand till den skadereglerare som tagit hand om ditt ärende eller ring oss på 0775-88 88 88 så hjälper vi dig.

Om du är osäker på vem som är din skadereglerare är så hittar du information om det i brevet du har fått i samband med skaderegleringen.

Är du fortfarande missnöjd, kan du även begära att få ärendet prövat i Agrias skadeprövningsnämnd.

Läs mer om vad du kan göra om du är missnöjd med ditt skadeärende

Missnöjd med veterinärvården?

Om du är missnöjd med veterinärvården och behandlingen ditt djur fått ska du i första hand vända dig till den klinik du besökt. Du kan också vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård som kan göra en prövning av ditt ärende.

Läs mer om vad du kan göra om du är missnöjd med veterinärvården