Missnöjd med veterinärvården?

Veterinärvården i Sverige är av mycket god kvalitet. Men vad gör man om man misstänker att djuret felbehandlats?

Vänd dig till kliniken

Har något inträffat under behandlingen av ditt djur som du inte förstår, ska du i första hand be om en förklaring från den klinik som du har besökt. Ring eller skriv och be om en tid då ni tillsammans kan gå igenom journalen.

Samtliga kliniker vi har kontakt med, är tacksamma om kunden hör av sig så missförstånd kan klaras upp.

Befogade klagomål är alltid en chans att förbättra rutiner eller skriva om de instruktioner som patienten får med sig hem.

Ovanligt med felbehandlingar

Vid behandling av levande varelser kan oväntade saker alltid inträffa. Det är alltid en viss risk med att till exempel bli sövd eller behandlad med mediciner. Komplikationer kan också bero på hur oroligt djuret är efter ingreppet. Ett djur som inte är stilla kan själv orsaka att skadan inte läker som planerat. Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika operationsmetoder eller behandlingar och olika medicineringar mot de flesta krämpor.

Vi på Agria ser en stor mängd skadeanmälningar från hela landet varje dag. Vi vet att rena felbehandlingar, beroende på slarv eller okunskap är mycket ovanliga. Det handlar om några få fall av de hundratusentals behandlingar som utförs varje år.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård kan pröva ditt ärende

Om du misstänker att veterinären har felbehandlat ditt djur kan du få fallet prövat av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Till dem skickar du en skriftlig anmälan där du beskriver händelseförlopp, behandlingsdatum, veterinären eller veterinärernas namn samt din kritik tydligt specificerad.

Till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård kan du vända dig vid direkta ansvarsfrågor. De behandlar inga frågor som har med kostnader för veterinärvården att göra, eftersom det faller under civilrättslig prövning.

Om nämnden bedömer att veterinären felbehandlat djuret kan han eller hon få en varning eller erinran.