Område: Hund Om Rabies

Nya regler för resande hundar Från och med 1 januari 2012 gäller nya regler för införsel av hundar till Sverige. Både avmaskningskravet och antikroppskontrollen gällande rabies slopas. Artiklar