Område: Hund Om Hundslagsmål

Vems är ansvaret om en hund biter en annan?

En mycket vanlig fråga vi får på Agria Djurförsäkring är vem som är skyldig att betala veterinärvårdskostander vid skador där en hund har bitit en annan hund. Här har juristen svarat på en av de frågor vi har fått.

Artiklar