Det innebär ett stort ansvar att skaffa sig ett djur – från början och hela tiden fram till den dag när man genom dess sjukdom eller ålder måste skiljas åt.

Vi måste hålla av våra djur så mycket att vi kan unna dem att få sluta sina dagar smärtfritt och med sin värdighet i behåll. Vi måste inse att dagar kan komma när det inte längre finns en gnista av hopp om överlevnad och bättring.

För djurets bästa

Vägen kan vara lång och svår innan du kommer fram till ett beslut om avlivning. I den situationen måste du ha klart för dig vad som är bäst för ditt djur. Du måste se bort från din egen egoism att få behålla din vän ytterligare en liten tid. Är du fäst vid ditt djur vill du ju alltid dess bästa.

Och kan du inte själv bedöma när tiden är kommen måste du lita på din veterinär. Om du orkar med det rekommenderas att du själv är med vid avlivningen. Det händer nämligen ibland att konstiga tankar kan uppträda efteråt.

Viktigt att sörja

Det är ingenting att skämmas för om du sörjer ditt djur. En av landets biskopar i samarbete med en kvinnlig veterinär har konstaterat att sorgearbetet efter ett djur följer samma lagar som efter en avliden människa. Förlusten av ett djur kan således sätta igång samma intensiva känslor som när någon anhörig eller vän går bort.

Sorgearbetet är indelat i tre stadier

Först kommer en chock som kan vara mellan några minuter och upp till flera dagar. Sedan träder skuldkänslorna in, att du kanske inte alltid varit så snäll och mild som du borde ha varit. Detta drabbar undantagslöst alla, hur bra matte/husse du än varit.

Till slut – även om det dröjer – har på något sätt dessa intensiva känsloupplevelser blivit ett med din personlighet. Till sist resulterar det i att du inte känner dig nerbruten, utan berikad. I tid rör det sig nästan alltid om en sexmånadersperiod.

Kom ihåg de ljusa minnena

Många av dina medmänniskor kanske har svårt att förstå att djur kan vara värda tårar och oändlig saknad. Att sörja ett djur behöver emellertid varken betyda tecken på hysteri eller mänskliga kontaktsvårigheter.

När du så småningom arbetat dig igenom din sorg och kanske tänker skaffa dig ett nytt djur, är det viktigt att förstå att det aldrig går att ersätta ett förlorat älskat djur med ett annat. Liksom vi människor har varje djur sin speciella personlighet och charm.