Svenska Kennelklubben, SKK, har tillsammans med Agria Djurförsäkring och djurmatsföretaget Royal Canin låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor kring sällskapsdjur till närmare 4 500 svenskar. Enligt undersökningen finns det sällskapsdjur i 34% av de svenska hushållen och hundar i 15 procent av hushållen.  

Svenska hundar lever längre

Hundarna blir inte bara fler utan också allt äldre. Liknande undersökningar har gjorts tidigare och trenden är tydlig sedan 1998 - Svenska hundar lever allt längre. Orsakerna till det tros vara flera. En är att så mycket som 9 av 10 hundar numera har en veterinärvårdsförsäkring. Det är en försäkringsgrad som är unik för Sverige, inget annat land i världen har så många försäkrade hundar. Att veterinärvården blir allt bättre tror man också är en av anledningarna till att hundarna blir äldre.

-          Antalet försäkrade djur i kombination med förbättrad veterinärvård gör att fler hundar kan leva ett längre och friskare liv, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef Sällskapsdjur hos Agria Djurförsäkring.

Många väljer renrasiga hundar födda i Sverige

Det verkar också som att allt fler väljer att köpa renrasiga hundar. Andelen rashundar med stamtavla från SKK har ökat till 67 procent 2017. Nästan alla hundar som bor ute ni landet är födda i Sverige och 9 av 10 finns ägarregistrerade hos SKK eller Jordbruksverket.

De flesta som deltog i undersökningen menar att deras hundar främst är till för sällskap, men trots det är så mycket som en tredjedel av Sveriges hundägare medlemmar i en hundklubb. Lika många har dessutom köpt hundrelaterade tjänster som till exempel hundpassning, hundkurser och trimning det senaste året.

Vid jämförelsen mellan undersökningarna 2012 och 2017 visar resultaten på tydliga trender att hundarna blir fler och äldre, även om skillnaderna inte är statistiskt säkerställda. Undersökningen är genomförd med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuerna genomfördes under perioden 23 maj – 13 juni 2017 med en deltagarfrekvens om 63 %.