Exakt hur många som lever i relationer där det förekommer våld och andra brott är det ingen som vet. Däremot är det känt hur oerhört svårt och komplicerat det kan vara att samla kraft, mod och energi att ta sig ur en sådan relation. På senare tid har djurens roll i sådana relationer kommit att bli allt mer uppmärksammade.

– För en person som blivit utsatt av brott av sin partner kan djuren ha en viktig roll. Det kan vara djuret som hållit den utsatta uppe i alla år, varit dennes tröst, hopp, trygghet – ja djuret kan vara dennes ”allt”, menar Magnus Lindgren, forskare samt före detta polis med brottsoffer som specialområde. Idag är Magnus generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, en organisation som syftar till att för­bättra situa­­tion­en för dem som drabbas av brott.

Han förklarar hur en situation kan se ut för en person – kvinna eller man – som lever i en relation där det förekommer våld, kränkningar eller andra brott. Det börjar med något litet, något som kan ursäktas och slätas över. Så kommer nästa incident. Sen nästa och nästa. Hela tiden blir kränkningarna, hoten, våldet och de andra brott värre och värre. Till slut blir det destruktiva normalt. Och det som borde vara normalt – det finns inte mer.

 

Magnus Lindgren, forskare och generalsekreterare i stiftelsen Tryggare Sverige har god kunskap om våldsutsattas situation.

– I en relation där det förekommer våld och andra brott kan allt det som den utsatta personen håller kärt användas som påtryckningsmedel. Djur, till exempel, kan bli ett slagträ för att hålla den andra personen kvar i relationen eller lyda på andra sätt.

Syftet är alltså inte att skada själva djuret – utan att komma åt den utsatta personen. Det kan handla om att hota att skada eller döda djuret, det kan handla om fysiskt våld, vanvård – att aktivt se till att djuret inte får mat eller vatten. Det är grymt, men effektivt.

Veterinärt nätverk tar hand om djuren
År 2009 grundades organisationen Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV. Det är ett nätverk av bland annat veterinärer som erbjuder tillfällig bostad för den våldsutsattes sällskapsdjur under tiden som personen lever på skyddad adress. Föreningen grundades i Uppsala under den tid som Magnus Lindgren var polis där med ansvar för brottsofferfrågor. Redan på den tiden lovordade han initiativet. Han kallar det för ”ytterligare en pusselbit för brottsoffer- och kvinnojourernas möjligheter att hjälpa utsatta”.

Grundaren heter Jonna Fallhagen Gohil och var på den tiden en 23-årig veterinärstudent. Hennes initiativ är så uppskattat att hon blivit utsedd till Djurens Hjälte 2011. Priset är instiftat av Agria Djurförsäkring men utses av representanter för flera svenska djurägarorganisationer. Jonna berättar att det började med att hon fick veta att en bekant till henne utsatts för våld.

– Jag ville veta mer om vad jag kunde göra och började skaffa information, men ju mer jag fick veta, desto mer insåg jag hur mycket det fanns att ta reda på.

Som den driftiga kvinna hon är ordnade hon en temakväll om våld i nära relationer där hon bjöd in kvinnojouren, polisen Socialtjänsten och Nationellt centrum för kvinnofrid.

– Vi började diskutera problemet att djur inte fick följa med på de skyddade boenden och då kläcktes idén om att starta ett nätverk som tog hand om djuren. Det skulle ge djuret skydd, och samtidigt underlätta för den som utsatts att ta det viktiga steget bort från våld, kränkningar och hot, berättar hon.

Med VOOVs hjälp behöver inte djuret stanna kvar hos förövaren, och det kan vara det som får den utsatta personen att slutligen ta steget från det destruktiva. Speciellt om man vet vad förövaren är kapabel till.

– Vi vet att det är ett stort och svårt steg för en våldsutsatt person att lämna den förövare han eller hon har bott med. Vi vet också att risken för förövarens hämndaktioner är som störst efter det att personen som utsatts gjort en polisanmälan eller lämnat relationen, menar Magnus Lindgren.

Stiftelsen Tryggare Sverige där Magnus Lindgren är ordförande har som vision att Sverige ska vara ett av värld­ens bästa länder att bo, vistas och verka i. Brottsligheten är ett hot mot det. Det är därför av stor vikt att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd.

– Att förstå vikten av djurens betydelse för oss människor och ta med det som en viktig aspekt i frågor om våld och brott i nära relationer är ett nödvändigt steg på vägen, avslutar Magnus Lindgren.