Vid skada - tänk på

Om din hund har skadats under jakt eller organiserad jaktträning och burit skyddsväst vänligen besvara frågorna nedan:

  • Bar din hund väst vid skadetillfället?
  • Var pågick jakten eller den organiserade jaktträningen?
  • Hur gick olyckan till? Vänligen beskriv det du vet om olyckan.

Glöm inte att bifoga kvitto eller värdebevis för din skyddsväst (västen får ej vara äldre än 5 år vid skadetillfället).

Om det inte tydligt framgått att din hund har skadats i samband med jakt kan vi komma att behöva intyg från någon som varit med under jakten eller jaktträningen.

Skada och olycksfall

Självriskreduceringen gäller för yttre trauma eller olycksfall exempelvis frakturer, vildsvinsskador eller sårskador. Skada som uppstår under jakt eller jaktträning som beror på bakomliggande sjukdom räknas inte som olycksfall. Självriskreducering görs inte heller för skador som uppkommit i ett annat sammanhang men som förvärrats under jakt eller jaktträning.

Organiserad jaktträning

Organiserad jaktträning innebär att minst två eller flera i ett jaktlag eller -förening har bestämt tid för att göra en gemensam jaktövning. Vid skadeanmälan är det därför viktigt att även nämna vilka som deltagit, var träningen genomfördes och vilket jaktlag eller -förening det gäller.