Område: Häst Om Streptokockinfektion

Streptokockinfektion hos häst Streptokockinfektion hos häst orsakas av bakterien Streptococcus zooepidemicus. Artiklar