Område: Häst Om Streptokocker

Streptokockinfektion hos häst Streptokockinfektion hos häst orsakas av bakterien Streptococcus zooepidemicus. Artiklar