Område: Häst Om Stängsel

Allemansrätten: stängsel och grindar Skall du rida på annans mark är det för det första en förutsättning att du håller dig inom ramen för allemansrätten. Du får t.ex. inte utan lov rida på annans tomt. Artiklar