Område: Häst Om Försäkringsförmedlare

Hemma hos hästveteranen Staffan Hammarskiöld 960 meter från stora vägen i ett litet samhälle i Kristianstad bor Staffan Hammarskiöld tillsammans med sin fru Lena och deras hästar, hundar, katter och höns. Staffan har under större delen av sitt liv arbetat med hästar hos Agria Djurförsäkring, nu som försäkringsförmedlare och omhändertagare av konvalescenshästar. Artiklar