Ljus livsviktigt för hästar

– Släpp ut hästarna på morgonen och ta inte in dem tidigare än nödvändigt – helst inte förrän det skymmer. Kom ihåg att hästarna ska ha mat och vatten även när de går ute i hagen hela dagarna, säger Charlie Lindberg, veterinär på Agria Djurförsäkring, och tipsar om att en hösäck säkrar bra foderhygien. 

Precis som vi människor behöver hästar dagsljus - särskilt under årets mörka period. Om du ska bygga ett stall är det viktigt med stora fönster så att dagsljuset kan komma in. Försök hitta bra lösningar i äldre stallbyggnader. Ha gärna ljuset i stallet tänt en bit in på kvällskvisten. Ljus är bra för den hormonella balansen hos avelsston och påverkar ston som har svårt att komma i brunst. Även unghästars utveckling påverkas positivt av ljuset.

Installning smittar

Under hösten blandas ofta hästar från olika håll under samma tak. För allas bästa krävs ett gott vaccinationsskydd på samtliga hästar. Det är också bra att de är avmaskade innan de släpps ut tillsammans i rasthagarna. Det räcker med att en eller två hästar har parasiter för att smittan ska spridas till de andra. Glöm inte att vaccinera och avmaska fölen.

Glöm inte reflexerna

Under den mörka årstiden behöver ryttare, kuskar och hästar all hjälp de kan få för att synas. Ben- och svansreflexer samt reflextäcke på hästen och en reflexväst åt dig själv är ett billigt och effektivt sätt att få bilister att upptäcka er tidigt. I mörker upptäcks ekipage ofta alldeles för sent, och olyckan kan lätt vara framme.

Hästen vill ha frisk luft i stallet

Ägna en tanke till luften i stallet så får din häst en bättre vinter. Luften påverkas av gödsel och urin. I gränsskiktet mellan vätska och luft bildas ammoniak och andra så kallade gödselgaser och ju varmare det är i stallet, desto mer gas bildas. Gaserna är skadliga för slemhinnorna i hästens luftvägar.

Halm, spån eller torv?

En av ströets viktigaste funktioner är att suga upp urin och det gäller att man strör tillräckligt mycket. Strömaterialen har olika fördelar och det är en svår balansgång att välja. Halm har en något mindre absorptionsförmåga än till exempel torvströ och kutterspån. I gengäld erbjuder halm sysselsättning. Trähaltiga strömaterial kan i vissa fall ha en negativ inverkan på hästens hovar.

Begränsa dammet

Damm är inte bra för hästens luftvägar, ett tips för att undvika damm är att aldrig sopa stallgången när hästarna står inomhus. Att blöta gången innan du sopar minskar också risken för att det dammar. Släng inte ned hö eller halm från skullen när det finns hästar i stallet. Dålig stallventilation är en stor orsak till hästars halsproblem, ta hjälp av yrkesfolk när det gäller ventilation. Ett stall ska helst inte vara för varmt eller fuktigt, utan hästar mår bra av frisk luft och lite svalare temperatur, men de är känsliga för drag.

Dags att köpa hö

Många hästägare köper sitt hö på hösten. Höet ska vara fritt från damm, ha frisk grön färg, lukta gott och vara rikt på blad. Mögel är absolut bannlyst – hästar kan bli mycket sjuka av det. Gör en höanalys så att du vet vad du stoppar i hästen, och vänd dig gärna till en foderrådgivare och tala om att analysen ska gälla hästar. Tänk på att hästen bör vara vaccinerad mot botulism.