Måste jag teckna guld/plus nu för att behålla alla mina förmåner?

Nej, du behöver inte lägga till någon försäkring för att behålla dina förmåner. Om du har A1 Safe Veterinärvård idag kommer du automatiskt att få Ridhäst Veterinärvård när din försäkring förnyas - då har du vår bästa försäkring och det finns inga extra försäkringar som du kan lägga till.

Vilken typ av rehab faller inom ramen för försäkringen?

För att få ersättning för rehabilitering krävs att din veterinär har gjort en rehabplan. I planen ska det stå vilken sorts rehabilitering som ska utföras, vem som ska utföra den, inom vilken tidsram och när veterinären vill göra uppföljning av rehabiliteringen. Exempel på rehabilitering är till exempel stretching, massage, tömkörning och vattenband.

Måste jag åka till en klinik för att få hjälp med rehab?

Försäkringen ersätter rehabilitering som utförs på en klinik eller ett rehabcenter. Vi ersätter även om en person från klinik eller rehabcenter utför rehabilitering hemma hos hästen.

Hur stor ersättning ingår i försäkringen, och hur fungerar den?

I Ridhäst Veterinärvård ingår 10 000 kronor i ersättning för rehabilitering. Det är en del av det totala ersättningsbeloppet. Om du använder all ersättning till något annat, till exempel en buköppning, så är pengarna slut. Det finns alltså inte ytterligare 10 000 kronor för rehab i det fallet.

Måste jag göra något själv för att ta del av fördelarna med Ridhäst Veterinärvård?

Nej, du behöver inte lägga till någon försäkring för att behålla dina förmåner. Om du har A1 Safe Veterinärvård idag kommer du automatiskt att få Ridhäst Veterinärvård när din försäkring förnyas - då har du vår bästa försäkring och det finns inga extra försäkringar som du kan lägga till.