Stressade hästar mår dåligt och riskerar att bli sjuka

Det är inte bara människor som mår dåligt av stress. Många hästar i Sverige är drabbade av psykisk ohälsa av olika grad. En stressad häst mår inte bara dåligt, den kan dessutom bli farlig för sin omgivning och fysiskt sjuk. Men hur märker du om din häst är stressad och hur kan du minska stressen?

När en häst blir rädd för någonting eller upplever ett hot reagerar den snabbt genom att göra sig redo att fly. Den får bland annat ett adrenalinpåslag, pulsen höjs och den andas snabbare. När hästen sedan upplever att faran är över skakar den snabbt av sig. Sådan tillfällig stress är oftast inget att oroa sig för, men mer långvarig stress kan vara farligt.

Vid långvarig psykisk ohälsa hos hästar kan symptomen vara subtila och varierande. Ett vanligt tecken på att något inte stämmer är förändringar i hästens beteende.

-          Hästen kan upplevas som irriterad och arg, eller dra sig undan istället för att komma fram och hälsa. Den kan också ha svårt att slappna av i boxen eller i hagen, går runt och ger ett oroligt intryck, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Orsaker till stress
Om en häst är stressad för ofta är det en signal på att någonting i hästens liv måste ändras. Det finns en hel del fodertillskott som tillfälligt kan lindra symptomen, men för att nå en långsiktig lösning måste man titta på orsakerna menar Karl-Henrik Heimdahl och pekar på en rad situationer:

 • Bristande hästhållning
  För lite utegång, för få fodringstillfällen, för liten stråfodergiva och brist på stimulering.
 • Sociala faktorer
  En häst som går i en oharmonisk flock där det förekommer mycket bråk och kiv hästarna emellan kan bli stressad.
 • För höga krav
  Om du ställer alltför höga krav på hästen i arbete kan det vara en orsak till stress. En häst som inte har förmågan, inte är väl förberedd för uppgiften eller fått tillräcklig träning kan må dåligt av för stor press.
 • Otydligt ledarskap
  Om du är inkonsekvent i din hästhantering och hästen inte vet vilka regler som gäller kan det verka stressande. För en häst är det svårt att förstå varför den ibland tillåts ett visst beteende medan den andra gånger blir åthutad för samma sak.
 • Tävlingssituationer
  Det kan vara väldigt roligt och spännande med tävling, men det kan också innebära en viss stress. På en och samma plats samlas många andra okända hästar, det spelas ofta hög musik och är mycket folk. En del hästar snabbt anpassar sig och bryr sig inte så mycket medan andra blir stressade.

Förebygg stress genom att se över hästens vardag
Genom att vara noga med hästens miljö och se över ert liv tillsammans kan du undvika onödig stress.Se till att hästen får sina naturliga behov tillfredställda, behandla den med respekt och erbjud en stimulerande miljö så att den inte blir uttråkad.

Sist men inte minst ska du inte undervärdera ditt inflytande på hur hästen mår. En nervös skötare eller ryttare kan exempelvis göra att en timid häst blir nervös. Du som har hand om en häst måste alltid se till att vara någon som hästen kan lita på, annars kommer den att se faror överallt.

Gillar? 7 av 7 gillade, 5 i betyg