För första gången i Sverige har hästägare med oförsäkrade hästar svarat på frågor om hur deras hästar får ta del av veterinärvård när de blir sjuka eller skadade. Resultatet är uppseendeväckande.  Undersökningen visar att 23 procent av respondenterna säger att de behandlar djuret själva om hästen blir dålig istället för att kontakta veterinär. Samtidigt svarar 22 procent att de söker information om djursjukvård på internet i stället för att ta hjälp av en veterinär.

- I Sverige har vi en lag som säger att djurägare är skyldiga att ge sin häst nödvändig vård av veterinär. Det gör resultaten ännu mer uppseendeväckande, Stefan Fur, affärsområdeschef Häst & Lantbruk hos Agria Djurförsäkring.

Så många som 17 procent väljer att ta bort hästen istället för att söka veterinär, medan fem procent, säger att orsaken till att de valt bort hästförsäkring beror på att de inte tror att hästen kommer drabbas av någon skada eller sjukdom.

Frågan är när man ska kontakta veterinär?

- Ring veterinären om hästens allmäntillstånd är påverkat. Ibland räcker det att få råd via telefon av en veterinär, ibland behövs mer omfattande behandling, menar Charlie Lindberg, hästveterinär hos Agria Djurförsäkring.

En veterinärvårdsförsäkring via Agria kostar ca 3 kr/dag, vilket motsvarar ungefär ett kilo hö.

Till Agrias hästförsäkringar

Så svarar hästägarna i undersökningen:

 • 22 procent googlar för behandlingstips istället för att kontakta veterinären
 • 29 procent tar hjälp av en kompis för behandling om hästen blir dålig
 • 23 procent säger att de valt bort behandling någon gång av ekonomiska skäl
 • 6 procent anlitar aldrig en veterinär
 • 43 procent anlitar en veterinär 1 gång/år
 • 5 procent har inte en veterinärvårdsförsäkring eftersom de tror att hästen inte blir sjuk eller skadad
 • 17 procent väljer att ta bort hästen om den blir sjuk, istället för att söka veterinär

Om respondenterna

 • 250 personer med oförsäkrade hästar deltog i undersökningen
 • 64 procent av dem har 2-5 hästar
 • Knappt hälften äger en halvblodshäst
 • 12 procent är tävlingshästar på elitnivå
 • 18 procent bor i Skåne

Då ska du alltid kontakta veterinär:

När hästens allmäntillstånd är påverkat.

 • Vid kolik
 • Om hästen har sårskador nära leder och senskidor
 • Vid omfattande sårskador
 • Ögonskador
 • Vid kraftig hälta
 • Om hästen får diarré