"Du kan ta över en hästs tidigare försäkringsskydd men då ingår du ett nytt avtal"

Hej! Hur gör jag om jag vill flytta min nyinköpta häst från ett annat försäkringsbolag till Agria?

- När man flyttar från ett svenskt försäkringsbolag är det i regel karensfritt, det vill säga försäkringen börjar gälla på en gång. Om man förbättrar försäkringen på något sätt blir det däremot ny karenstid på själva förbättringen. Det är viktigt att försäkringen tecknas utan glapp från det tidigare avtalet. Se därför till att inte avsluta den förra försäkringen förrän du har säkerställt att den nya försäkringen hos oss gäller fullt ut.

Vi behöver få veta eventuell skadehistorik, hur länge samt i vilken omfattning hästen har varit försäkrad i det andra bolaget för att kunna ta över försäkringen karensfritt. Därför behöver vi få tillgång till hästens tidigare försäkringsnummer.

Går det att få samma försäkring som man haft i tidigare bolag?

- För det mesta, men om hästen har haft återkommande skador eller sjukdomar som till exempel kolik kan hästen få en reservation för det hos oss. En reservation innebär att vi inte ersätter just den skadan eller sjukdomen. Vi gör alltid en individuell bedömning. Om säljaren haft hästen försäkrad hos Agria får den däremot inte någon reservation för tidigare skador om köparen tar över denna utan uppehåll.

Behöver jag göra en besiktning för att kunna försäkra hos Agria?

- Det beror på hur högt du tänkt försäkra hästen eller om du ska göra några stora ändringar i försäkringen. Ibland måste ett av våra ombud åka och titta på hästen och ibland kan det behövas ett veterinärintyg.

Kan jag ta över hästens gamla försäkring?

- Ja du kan ta över hästens tidigare försäkringsskydd men du ingår ett nytt avtal. Det är karenstid på alla förbättringar som görs i försäkringen. Till exempel om tidigare ägare valt att enbart ha en veterinärvårdsförsäkring men du väljer att även ha en livförsäkring så blir det karenstid på livförsäkringen.

Livförsäkringsbeloppet får högst motsvara köpeskillingen. Så om hästen är livförsäkrad för 100 000 kronor men du har köpt den för 75 000 kronor får du högst livförsäkra den för 75 000 kronor.