Hur gör jag om jag vill flytta min hästförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Agria?

När man flyttar från ett svenskt försäkringsbolag är det i regel karensfritt, det vill säga försäkringen börjar gälla på en gång. Om man förbättrar försäkringen på något sätt blir det däremot ny karenstid på själva förbättringen. Det är viktigt att försäkringen tecknas utan glapp från det tidigare avtalet. Se därför till att inte avsluta den förra försäkringen förrän du har säkerställt att den nya försäkringen hos oss gäller fullt ut.

Vi behöver få veta eventuell skadehistorik, hur länge samt i vilken omfattning hästen har varit försäkrad i det andra bolaget för att kunna ta över försäkringen karensfritt. 

Hur gäller försäkringen om min häst får en skada som fanns innan jag bytte försäkringsbolag?

Om det visar sig att din häst har en skada som har påbörjats innan du bytte försäkringsbolag, kan vi ersätta skadan om den var ett dolt fel när du bytte bolag. Ett dolt fel är ett fel som inte upptäcks vid en normal veterinärbesiktning och ett fel som du inte kände till när du bytte försäkringsbolag. Ett exempel på det kan vara till exempel kissing spines, eller artrosförändringar i en led. Vid en sådan skada måste du kunna visa hur hästen har varit försäkrad i det andra bolaget.

Du behöver även visa hur länge hästen varit försäkrad. Du kan därför behöva skicka in ett försäkringsbrev eller ett mejl från det andra bolaget där den här informationen finns med.

Går det att få samma försäkring som jag haft i tidigare bolag?

För det mesta, men om hästen har haft återkommande skador eller sjukdomar som till exempel kolik kan hästen få en reservation för det hos oss. En reservation innebär att vi inte ersätter just den skadan eller sjukdomen. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Behöver jag göra en besiktning för att kunna försäkra min häst hos Agria?

Det beror på hur högt du tänkt försäkra hästen eller om du ska göra några stora ändringar i försäkringen. Ibland måste ett av våra ombud åka och titta på hästen och ibland kan det behövas ett veterinärintyg.

Finns det risker med att byta försäkringbolag?

Vi vill inte att du ska byta bolag om det finns en risk för att du blir utan ersättning om din häst blir sjuk eller skadad. Det är därför viktigt att du ger oss så mycket information som möjligt om hästens tidigare skador. Vi rekommenderar alltid det som är tryggast för dig och din häst, ibland kan det betyda att vi råder dig att behålla ditt nuvarande försäkringsbolag.