Att försäkra en importerad häst

Har du planer på att importera en häst från utlandet och ta hem till Sverige? Eller har du köpt en häst som nyligen importerats hit? Här hittar du information om vad som gäller när du vill försäkra hästen.

Om du vill försäkra en häst som är importerad under de senaste tolv månaderna, i A1 Safe Veterinärvård och/eller A1 Safe Liv och Användbarhet, behöver vi ett aktuellt veterinärintyg - det får inte vara mer än 30 dagar gammalt när du tecknar försäkringen. För att kunna försäkra hästen i ersättningsbelopp över 100 000 kr i A1 Safe Liv och Användbarhet behövs dessutom ett klinikintyg med röntgenundersökning.

Intyg från andra länder

Agria godkänner veterinärintyg och röntgen från följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Island, Frankrike, Holland, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vi har rätt att ta del av röntgenbilder och kan även begära ombesiktning och svensk röntgen om det uppstår några oklarheter.

Vill du försäkra en häst som inte kommit till Sverige?

Agrias hästförsäkringar gäller bara i vissa länder. Om du vill försäkra en häst som inte kommit till Sverige ännu ber vi dig kontakta ditt lokala ombud eller Agrias Kundcenter, 0775-88 88 88.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg